Back to top

Wouter Daemen studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgde de master Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. In 2014 rondde hij tevens de master Archiefwetenschappen af aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte eerder bij het Nationaal Archief voor het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst en als archivaris bij het Regionaal Archief Nijmegen. Vanaf maart 2017 is hij werkzaam voor Erfgoed Gelderland en als coördinator van de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD).

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Gelderse Oorlogsbronnen', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen.