Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederlandse Antillen

Amerikaanse beschermingstroepen

Door de aanval van Japan, in december 1941, op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in de Grote Oceaan raakte de Verenigde Staten rechtstreeks betrokken bij de oorlog. Voor het Caribisch gebied had de Amerikaanse oorlogsdeelname directe gevolgen. Duitsland had steeds afgezien van een aanval op de Antilliaanse olieraffinaderijen om de nog neutrale VS niet te provoceren. Nu kon de Kriegsmarine echter in actie komen. Met operatie Paukenschlag, gericht tegen (Amerikaanse) bevoorradingsschepen, brak het oorlogsgeweld in de Caribische wateren los. In militair opzicht was de operatie een succes; vierhonderd schepen werden door Duitse onderzeeërs getorpedeerd. Tientallen Antilliaanse en Surinaamse kanonniers op de koopvaardijschepen kwamen hierbij om het leven.

In dezelfde periode verplaatsten de Britten hun troepen van de Antillen naar het Verre Oosten en namen Amerikanen hun plaats in. In februari 1942 landden veertienhonderd Amerikaanse beschermingstroepen op Curaçao en elfhonderd man op Aruba. Kort na hun komst vielen U-Boote vanuit de Caribische zee de eilanden aan. Zes olietankers werden getroffen en gingen naar de kelder, de raffinaderijen bleven echter ongedeerd. In november werd de Amerikaanse kanonneerboot Erie door een torpedoaanval tot zinken gebracht en in de maanden daarna werden de Duitse onderzeebootaanvallen geïntensiveerd. De Amerikanen stuurden oorlogsvoertuigen en torpedojagers naar het Caribisch gebied, legden voor de havens stalen netten aan om de Duitse torpedo’s te weren en zetten blimps (kleine zeppelins) in voor de opsporing van duikboten en de bescherming van koopvaardijschepen. Door deze maatregelen bleven verdere Duitse aanvallen uit. De Duitsers werden mede in de verdediging gedrongen doordat zij in de Sovjet-Unie en Noord-Afrika verliezen leden en de oorlog in het Caribisch gebied niet meer konden volhouden.

Met de komst van de Amerikanen veranderde het dagelijks leven voor veel Antillianen. Velen vonden werk in de olie-industrie en in de bouw van defensiewerken, zoals bunkers, loopgraven, schuilkelders en wapendepots. De Amerikanen betaalden relatief goed en gaven zelf veel geld uit aan luxe consumptiegoederen en allerlei vormen van vermaak. Typisch Amerikaanse feesten werden samen met de lokale bevolking gevierd, onder het genot van rum-cola en Budweiserbier. De blanke, goedgeklede Amerikaanse militairen met hun dollars waren in trek bij de Antilliaanse meisjes, die de lokale soldaten vaak negeerden. Ondanks klachten in de pers over zedenverwildering en drankmisbruik bleven de Amerikanen populair. In maart 1944 bracht Elenor Roosevelt, de echtgenote van de Amerikaanse president, een bezoek aan onder meer Aruba en Curaçao. Zij kwam vooral om de Amerikaanse soldaten te bezoeken, maar werd door de bevolking bijna even uitbundig ontvangen als prinses Juliana een jaar tevoren.

Wat kunt u onder dit thema vinden?
U vindt hier alles wat te maken heeft met de Amerikaanse aanwezigheid in de Antillen. Dat kunnen dus zowel militaire stukken zijn, als stukken over de neveneffecten van de Amerikaanse aanwezigheid.

Literatuurverwijzingen

L. van der Horst, Wereldoorlog in de West: Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, 1940-1945 (Hilversum 2004).
A. Maingot, The United States and the Caribbean (London 1994).