Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederlands-Indië

Nasleep

Wat kunt u onder dit thema vinden?
U vindt hier alles wat in eniger mate te maken heeft met de afwikkeling van de oorlog in Nederland. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de opvang van oorlogsslachtoffers, de aanstalten tot zuivering en de berechting van oorlogsmisdadigers, het repatriëren van Nederlanders terug naar Nederland, etc. De Bersiap en politionele acties zijn buiten de Wegwijzer gehouden.