Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederland

Nederlands Bestuur tijdens WO2

Wat kunt u onder dit thema vinden?
Alles wat te maken heeft met de regering in ballingschap. Denkt u daarbij aan archieven van ministeries in Londen, maar ook aan archief met betrekking tot Radio Oranje of de Centrale Inlichtingen Dienst.

Alle archieven en stukken die informatie bevatten over het bestuur in Nederland kunt u ook onder dit thema vinden. Denk daarbij niet alleen aan archieven van de verschillende departementen, maar ook aan provinciale of gemeentelijke regeringsorganen en commissies of diensten (denk bijvoorbeeld aan de distributiedienst). Ook individuele stukken uit archieven die bijvoorbeeld verwijzen naar een burgemeester zijn hieronder geplaatst. In combinatie met het thema Nasleep – Zuivering kunt u archieven en stukken vinden met betrekking tot de naoorlogse zuivering van het Nederlandse ambtenarenapparaat.