Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederland

Nasleep

Wat kunt u onder dit thema vinden?
U vindt hier alles wat in eniger mate te maken heeft met de afwikkeling van de oorlog in Nederland. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de opvang van oorlogsslachtoffers, de zuivering, de berechting van oorlogsmisdadigers, de afhandeling van oorlogsschade, etc. Herdenkingen zijn in principe buiten de Wegwijzer gehouden, tenzij er mogelijk informatie over bijvoorbeeld oorlogsslachtoffers in zit. Ook de echte wederopbouw valt buiten het bereik van de Wegwijzer.