Navigatie en titel overslaan

Thema's

Nederland

Krijgsgevangenen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden ongeveer 80 miljoen soldaten in de strijdende legers. Geschat wordt dat ongeveer 35 miljoen van hen tussen 1939 en 1945 enige tijd in krijgsgevangenschap hebben doorgebracht. Ondanks internationale bepalingen inzake de menswaardige behandeling van krijgsgevangenen was hun lot verschillend. De behandeling van westelijke geallieerde krijgsgevangenen door de Duitsers was in grote lijnen conform de internationale regels, evenals die van Duitse krijgsgevangen door de westerse geallieerden. In flagrante schending met de regels was zowel de behandeling van Russische krijgsgevangenen door de Wehrmacht als die van de Duitse krijgsgevangenen door het Rode Leger.

Wat kunt u onder dit thema vinden?
U vindt hier stukken met betrekking tot de terugvoering in krijgsgevangenschap van Nederlandse militairen, maar ook stukken met betrekking tot Nederlandse militairen in Duitse krijgsdienst die krijgsgevangen zijn gemaakt (zie daarvoor het subthema Niet-geallieerde krijgsgevangenen).

Literatuurverwijzingen

B. More and K. Fedorowich (eds.), Prisoners of war and their captors in World War II (Oxford/Washington 1996).