Back to top

Nieuwsberichten

Oorlogsbron Uitgelicht: Een eigen werkelijkheid

17-12-2019

Het beeld van belangrijke gebeurtenissen en historische personen uit de Tweede Wereldoorlog wordt in grote mate bepaald door films. Speelfilms tonen daarbij een eigen interpretatie van de werkelijkheid en spelen in op emoties van kijkers. Dit geldt in het bijzonder voor De Overval en Een brug te ver.

Kerstbomen en schaarste

17-12-2019

Ook in tijden van crisis en oorlog wordt het kerstfeest gevierd. Op Oorlogsbronnen.nl zijn veel foto’s te vinden van militairen die kerst vieren, bijvoorbeeld in 1939.

Creatief met collecties. De mogelijkheden van digitale WO2-bronnen

27-11-2019

Er gebeurt veel in WO2-erfgoedland: archieven worden gescand, collecties digitaal ontsloten met behulp van crowdsourcing. Maar er kan nog veel meer met collecties gedaan worden. Hoe doe je dat? En wat kun je eigenlijk met digitale collectiedata? We bespraken het op 21 november tijdens de Netwerkdag 2019 'Oorlogsbronnen4all'.

Nieuwe data over de Rotterdamse arrestanten tijdens WO2

13-11-2019

160 vrijwilligers werkten dit jaar in het project Crowdsourcing Politiearchief Rotterdam aan het invoeren van Rotterdamse arrestantenkaarten en ontslagformulieren, met als gevolg dat er nu een interessante dataset klaarstaat die na bewerking en co

Studenten in verzet

12-11-2019

Op dinsdag 26 november om tien uur ‘s ochtends protesteert hoogleraar Rudolph Cleveringa tegen het ontslag van zijn joodse collega-hoogleraar Eduard Meijers. Dit ontslag roept meer protest op, meerdere hoogleraren aan verschillende universiteiten spreken zich openlijk uit tegen deze maatregel van de Duitse bezetter. Een artikel over studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Kleine verhalen over een grote oorlog

29-10-2019

In Gelderland is de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog nog steeds groot. Een derde van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers komt uit Gelderland en dus zijn er veel Gelderse oorlogsverhalen. Een deel van deze verhalen is anno 2019 nog steeds niet verteld. Tijdens de tweede Gelderse Netwerkdag werd besproken hoe we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk van deze verhalen toegankelijk kunnen worden gemaakt voor een groot publiek.

Pantoffels en rassenleer: de vrouwen van de NSB

23-10-2019

Om vrouwen te winnen voor het nationaal-socialisme in Nederland richt Mussert in september 1938 de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie op. De vrouwen van de NSVO naaien niet alleen pantoffels, maar spelen ook een rol in de richtingenstrijd binnen de NSB.

Oorlogsbron uitgelicht: De taal van de NSB

21-10-2019

Taal is een onmisbaar propagandistisch strijdmiddel. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd taal ingezet om de vijand zwart te maken en het eigen gedachtegoed te verspreiden. De nazistische propaganda is hier het bekendste voorbeeld van. Ondanks de grote invloed van het Duitse nationaalsocialisme op de NSB, hield de partij er een geheel eigen jargon op na. 

Vermisten na de oorlog: de Rodekruiskaarten van het CBG

02-10-2019

Vrijwilligers gezocht! CBG en Netwerk Oorlogsbronnen starten een crowdsourcing-project om de Rode Kruiskaarten met gegevens van na de Tweede Wereldoorlog vermiste overleden personen in te voeren. Zo maken we de informatie digitaal doorzoekbaar.

Collectie uitgelicht: IHLIA LGBT Heritage

02-10-2019

Nieuw in de collectie-portal Oorlogsbronnen: 800 items uit de collectie van IHLIA LGBT Heritage. Een korte kennismaking met de collectie.

Pagina's