Back to top

We zijn continu op zoek naar informatie. Naar antwoorden op specifieke vragen of juist vanuit een algemene interesse voor een onderwerp. Een groot deel van die informatie- en dus kennisvergaring speelt zich online af. Afgelopen twee jaar heeft het Netwerk Oorlogsbronnen diensten en technieken ontwikkeld, projecten uitgevoerd en een netwerk opgebouwd. Zo maken we miljoenen fysiek over Nederland verspreide bronnen online beter vindbaar, voor iedereen die zoekt naar informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.     

Het online beter vindbaar en bruikaar maken van oorlogsbronnen begint bij het digitaal toegankelijk maken van WO2-collecties, zowel in full-text als op metadataniveau. Om vervolgens alle overeenkomende stukjes informatie over bijvoorbeeld gebeurtenissen en personen uit verschillende bronnen, aan elkaar te verbinden. En tenslotte de daardoor opgedane nieuwe inzichten over te brengen op publiek.

U bent van harte uitgenodigd voor deze Netwerkdag Oorlogsbronnen op donderdag 15 november van 12 - 18 uur bij de OBA in Amsterdam.

Een uitgebreid programma volgt later. (Deelname is kosteloos.)