Back to top
In uitvoering

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online toegang naar informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden. Deze dienst biedt toegang tot primaire en secondaire bronnen.

In uitvoering

Om zoveel mogelijk WO2-bronnen digitaal met elkaar kunnen verbinden stimuleert NOB de digitalisering van WO2-collecties door samenwerking met conserverings- en digitaliseringsprogramma Metamorfoze.

In uitvoering

Aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkennen om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. 

In uitvoering

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Gelderse Oorlogsbronnen', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen. 

In uitvoering

De nationale portals ArchievenWO2, GetuigenVerhalen en Oorlog in Blik zijn ingehaald door de tijd. In dit project worden de sterk verouderde applicaties omgebouwd zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

In uitvoering

Het NM Kamp Vught ontvangt zo’n duizend verzoeken per jaar naar persoonsinformatie. Reden om met hulp van vrijwilligers ca. 26.000 kaartjes uit de oorspronkelijke kampadministratie om te zetten naar gestructureerde digitale data.

Afgerond

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

Afgerond

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.

Afgerond

Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. Het Netwerk Oorlogsbronnen onderzoekt in het kader van het themajaar verzetsacties, betrokken personen en oorlogsbronnen die aan de gebeurtenissen gekoppeld zijn, en plaatst deze op een 'Kaart van Verzet'. 

Afgerond

NOB selecteert oorlogsbronnen bij thema's als 'dagelijks leven' en 'wederopbouw' voor de vernieuwde Tweedewereldoorlog.nl. Dit is een portal van het Platform WO2 met lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en activiteiten.

Afgerond

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.

Afgerond

Googelen door archieven? Een droom voor onderzoekers en een wens van archiefbeheerders. Dit project onderzoekt in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken.