Back to top

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

De KNMG  is een federatie van beroepsverenigingen van artsen en behartigt de belangen van artsen in Nederland.
Op de website van Getuigenverhalen is hun project terug te vinden over artsen in de bezettingsjaren.

Rol in netwerk: 
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Nederland
030-2823800