Back to top

Janneke Jorna studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden met een minor in Journalistiek en Nieuwe Media. Deze kennis heeft ze toegepast en uitgebreid tijdens een redactiestage bij het historische tijdschrift Historisch Nieuwsblad. Vervolgens volgde Jorna de Master Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Engelstalige Master Holocaust & Genocide Studies, een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het NIOD. Hierbij focused ze op de Tweede Wereldoorlog in Nederland, met speciale aandacht voor verzet en een kritische blik naar de moralistische omgang met dit onderwerp. Daarnaast is Jorna ook geïnteresseerd in collaboratie, de Nederlandse SS en Jodenvervolging. 

Bij Netwerk Oorlogsbronnen zet ze deze inzichten in voor het Open Data Depot WO2 project. Daarbij ligt de focus op het vinden en, wanneer mogelijk, rechtenvrij maken van kwalitatief hoogwaardig digitaal bronnenmateriaal voor het brede publiek. Eerder werkte Jorna voor Netwerk Oorlogbronnen tijdelijk mee aan het matchen van termen voor de thematisch WO2-thesaurus, waardoor bronnen beter doorzoekbaar worden.

Dit keer in 'Oorlogsbron uitgelicht': in juni 1945 werd op een bijzondere manier teruggekeken op de bezettingstijd. Tijdens bevrijdingsfeesten werden onderwerpen als 'onderduik' en 'concentratiekampen' verbeeld op praalwagens. 

Jaarlijks ontmoeten wikimedianen en medewerkers van bibliotheken, archieven, musea en galeriën elkaar tijdens de GLAMWiki conferentie. Janneke Jorna van Netwerk Oorlogsbronnen was er dit jaar bij. 

06-12-2018

Workshop voor NOB-deelnemers: Open Data WO2

Netwerk Oorlogsbronnen organiseert speciaal voor haar deelnemers de workshop 'Open Data WO2' op donderdag 6 december in Amsterdam, over het 'clearen' en delen van open oorlogsbronnen en -collecties. 

Met ruim het tienvoudige van het vooraf geplande aantal open oorlogsbronnen in het WO2 Open Data Depot, is een stevige basis gelegd voor het stimuleren van het hergebruik van WO2-bronnen. Lees in het project-eindrapport meer over het verzamelen en open publiceren van de bronnen.

Dit keer in in 'Oorlogsbron uitgelicht': de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog, bracht veel teweeg.

PDF icon Evaluatie WO2 Open Data Depot DEF.pdf

Eindrapport WO2 Open Data Depot

Van velen is gedurende de Tweede Wereldoorlog de woonplaats moedwillig onder water gezet. Dit keer in 'Oorlogsbron uitgelicht': hoe het Zeeuwse eiland Walcheren in 1944 onder het zeewater verdween toen geallieerde vliegtuigen zeedijken bombardeerden.

14-09-2018

NSB-beeldpropaganda tijdens de Nacht van de Dictatuur 2018

Wist je dat Anton Mussert de NSB na de oorlog afspiegelde als een bovengrondse verzetsbeweging tegen de Duitse bezetter? Kom meer te weten over NSB-propagandavoering en de aantrekkingskracht van de beweging tijdens de Nacht van de Dictatuur 2018.

Na de publicatie van films zijn nu ook 1300 foto's van de NSB vrijgekomen in publiek domein. Met de publicatie van 600 geselecteerde foto's in het WO2 Open Data Depot wordt laagdrempelig onderzoek mogelijk en hergebruik gestimuleerd. 

De NSB maakte voor propagandadoeleinden veel gebruik van het toen relatief nieuwe medium film. Dat wordt duidelijk aan de hand van de NSB-filmcollectie die Beeld en Geluid in samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen online beschikbaar stelt.

Op de begraafplaats op de Grebbeberg zijn tijdens de oorlog zowel Nederlandse als Duitse gevallenen zijn herdacht. En nationaalsocialisten gebruikten deze bijzondere variant van transnationaal herdenken in voor eigen gewin tijdens Heldengedenktag.

Het bevrijde Nijmegen veranderde tijdens Operatie Market Garden in een frontstad, met de bevolking in de vuurlinie. Het Netwerk Oorlogsbronnen licht bronnen uit over deze geschiedenis in het blad Onderzoek Uitgelicht. 

Deze keer in Bron uitgelicht: De bruine leren jas die verzetsman Eliazar Blei Weissmann droeg toen hij op 20 februari 1945 werd gefusilleerd in Rotterdam. De jas bleef bewaard en is onderdeel van de collectie van Museum Rotterdam. 

Al 125 oorlogsbronnen rond thema’s als dagelijks leven, collaboratie, vervolging, verzet en bevrijding - vrij van rechten en dus voor iedereen om te gebruiken - zijn verzameld binnen het project WO2 Open Data Depot. 

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.