Back to top

Gemeente Vaals

Voor archiefonderzoek in het gemeentearchief van Vaals dient van te voren een afspraak te worden gemaakt. De archiefinventarissen zijn digitaal te raadplegen via de website van Vaals.

Rol in netwerk: 
Von Clermontplein 15
6291 AT Vaals
Nederland
043 - 3068588

Oorlogsbronnen Gemeente Vaals

Stukken betreffende opgaven van strafbeschikkingen en politionele waarschuwingen en de geldelijke verantwoording hiervan, 1943, 1944
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ned. rechtspraak in Nederland
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende opgaven van strafbeschikkingen en politionele waarschuwingen en de geldelijke verantwoording hiervan, 1943, 1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1498845097
Stukken betreffende de ontheffing van het Joods raadslid J.A. Drielsma, van de waarneming van het lidmaatschap van de gemeenteraad, 1940
trefwoorden
 • Vervolging
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Jodenvervolging
Stukken betreffende de ontheffing van het Joods raadslid J.A. Drielsma, van de waarneming van het lidmaatschap van de gemeenteraad, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/719665492
Besluiten van de burgemeester tot vaststelling van een verbod voor jeugdige personen tot verblijf op straat tijdens de duisternis; met bijbehorende stukken, 1942-1945
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Besluiten van de burgemeester tot vaststelling van een verbod voor jeugdige personen tot verblijf op straat tijdens de duisternis; met bijbehorende stukken, 1942-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1026495631
Stukken betreffende de aanmeldingsplicht van personen van Joodse bloede, lijsten van in de gemeente Vaals woonachtige Joden en evacuering/internering van uit de gemeente afkomstige Joden, 1941-1943
trefwoorden
 • Vervolging
 • Kampen en gevangenissen
 • Kampen en gevangenissen - overig
 • Jodenvervolging
Stukken betreffende de aanmeldingsplicht van personen van Joodse bloede, lijsten van in de gemeente Vaals woonachtige Joden en evacuering/internering van uit de gemeente afkomstige Joden, 1941-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-446275788
Stukken betreffende de inkwartiering van geallieerde strijdkrachten en de vergoedingen hiervoor, 1944-1947
trefwoorden
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Vordering en Inname
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Economisch leven - overig
 • Geallieerden
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende de inkwartiering van geallieerde strijdkrachten en de vergoedingen hiervoor, 1944-1947
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2090612034
download