Back to top

Gemeente Ferwerderadiel

In het gemeentearchief van Ferwerderadiel zijn archieven te vinden van de 12 kernen die deze gemeente rijk is. Een deel van de archieven is online te raadplegen via FriesArchiefnet.

Rol in netwerk: 
Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
Nederland
0518-418888

Oorlogsbronnen Gemeente Ferwerderadiel

Register strafbeschikkingen, 1943-1944
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Ned. rechtspraak in Nederland
 • Rechtspraak tijdens WOII
Register strafbeschikkingen, 1943-1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1292989523
Stukken betreffende de vordering van paarden, 1917-1943
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Economisch leven
Stukken betreffende de vordering van paarden, 1917-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/148314705
Stukken betreffende de overtreding van de verduisteringsvoorschriften, 1943-1945
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende de overtreding van de verduisteringsvoorschriften, 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/740083829
Verklaringen van leerkrachten aan de scholen in de gemeente betreffende het nakomen van verordeningen en ander bepalingen van de Rijkscommissaris, 1940-1945
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Onderwijs
Verklaringen van leerkrachten aan de scholen in de gemeente betreffende het nakomen van verordeningen en ander bepalingen van de Rijkscommissaris, 1940-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1200139491
Stukken betreffende het opnemen van gerepatrieerden uit Nederlands Oost Indië in de gemeente in het kader van de Aktie Nederland help Indië, 1945-1946
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Veiligstellen en Repatriëring
Stukken betreffende het opnemen van gerepatrieerden uit Nederlands Oost Indië in de gemeente in het kader van de Aktie Nederland help Indië, 1945-1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1752039338
download