Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Zwart en Nationaal Front, (1898) 1934 - 1941 (1965)

Omschrijving

Zwart Front (1934-1940) en Nationaal Front (1940-1941). Twee elkaar opvolgende rechts-radicale partijen, die het Latijnse fascisme tot hun politiek maakten. Zij stonden onder leiding van Arnold Meijer, beschouwden de totalitaire staat als hoogste beginsel en hadden een anti-parlementair, anti-democratisch en anti-semitisch karakter. Op 13 december 1941 werd het Nationaal Front verboden door de Duitse bezetter. Ook bevinden zich in deze collectie de archieven van de fascisten Arnold Meijer (1935-1965), oprichter van Zwart en Nationaal Front en zijn volgeling Alfred Haighton (1933-1943), oprichter van de eerste rechts-radicale partij in Nederland ‘het Verbond van Actualisten’ (1922) en het fascistische weekblad De Bezem (1927).

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 131 - Correspondentie van leider, met John Aalbers in Biel-Bienne, over brochure over Joden, 1938

  Thema's

 • 137 - Correspondentie van leider, met G.R. van Calcar Veenstra in Amsterdam, over Jodenvraagstuk in Duitsland, 1938

  Thema's

 • 165 - Correspondentie van leider, met P. Ratazzi in Huis ter Heide en Oegstgeest, over politiek en Jodenvraagstuk, 1939

  Thema's

 • 323 - Rapport 'Een merkwaardige verdediging tegen een klacht wegens belediging van Joden ', naar aanleiding van rede in Nijmegen door leider, circa 1937

  Thema's

 • 325 - Brief over ergernis die het opwekt, dat joodse firma Wolf Hertzdahl reclame maakt in Liberaal Dagblad, voor eerste-communiepakjes, 1938

  Thema's

 • 326 - Brief van M.J. Schalker, over geldinzameling voor Joodse landgenoten, in Amsterdam, 1938

  Thema's

 • 327 - Correspondentie van Zwart Front, met redactie van De Misthoorn, onafhankelijk voorlichtingsblad tot wering joodse invloed, waarin opgenomen Ons Volksbelang, met officieel orgaan 'Comité tot bestudering van het Joodse vraagstuk', 1938

  Thema's

 • 328 - 'Anti- Jodenkongres ' in Erfurt, georganiseerd door 'Internationale Welt Dienst', 1938

  Thema's

 • 329 - 'De uitdrijving der Joden uit den Kerkelijken Staat door Paus Pius V, de Heilige genaamd', rede prelaat Trzeciak, oud-professor Katholieke Academie van Sint-Petersburg, uitgesproken op 'Anti- Jodenkongres ' in Erfurt, latere kopie van uittreksel, 1938

  Thema's

 • 330 - Rapport in briefvorm van zuster Theodora in klooster in Reuver, aan familie van haar priorin Adeltrude, over behandeling joden in Duitsland, en over joodse opvangcentrum dat in klooster is ingericht, 1939

  Thema's

 • 331 - 'Die Judenfrage in den Niederländen', rede van Arnold Meijer op 'Anti- Jodenkongres ' in Erfurt, 1938. Met gewijzigde kopie in stencil 'Das Judenproblem in den Niederländen' van mei 1940, 1938 - 1940

  Thema's

 • 332 - Rapport van J. Scheers, onder pseudoniem K. Martel, gericht tegen kapelaan Drost, over bijeenkomst van 6000 Joden in Apollohal in Amsterdam, circa 1936 - 1940

  Thema's

 • 333 - Rede van leider tegen Jodendom , circa 1936 - 1940

  Thema's

 • 719 - Correspondentie met G.W. van der Does, landsadvocaat, over diens toetreding tot Nationaal Front, gift aan Nationaal Front en Joodse vraagstuk, 1940

  Thema's

 • 1100 - Persbericht van Nationaal Front, met afwijzing van samenwerking op politiek gebied met Nederlandse Unie, in verband met haar afwijkende standpunt ten aanzien van Jodenvraagstuk , 1940

  Thema's

 • 1103 - Brief van G. Ruygers van Nederlandse Unie, aan Nationaal Fronter, over Jodenvraagstuk , 1940

  Thema's

 • 1178 - Notitie van J. Stakenburg, over jodium en joden, 1941

  Thema's

 • 1180 - Brief over joden , circa 1940 - 1942

  Thema's

 • 1201 - Nota van leider, Voorstel inhoudende criteria aan te leggen bij de beantwoording van de vraag wie als Jood beschouwd moet worden volgens de beginselen van Nationaal Front , 1941

  Thema's

 • 1484 - Brief aan J. Kok in Rotterdam, over Jodenvraagstuk, 1940

  Thema's

 • 1486 - Correspondentie met L. Huisman in Breda over Jodenvraagstuk, 1940

  Thema's

 • 1558 - Brief van ds A.M. Brouwer in Vledder, aan J. Perey, over behandeling joden , 1940

  Thema's

 • 1572 - Brief van Janssens in Amsterdam, waarin hij zijn afkeer uit ten opzichte van terreur tegen joden , en Nationaal Front oproept die terreurdaden in zijn bladen in veroordelen, 1941

  Thema's

 • 1648 - Brief van E.J. Klinkum in Den Haag, aan leider, over artikel in Nederlands Dagblad: Zuivert onze badplaatsen , waarin naar zijn mening liefdeloos over joden geschreven wordt, redenen waarom briefschrijver bedankt als lid van Nationaal Front, 1941

  Thema's

 • 2214 - Herderlijke brief van bisschoppen van Nederland, over arbeidsdienst en Jodenvervolgingen , kopie, 1942

  Thema's

 • 2459 - Brief van gedetineerde politieman C.L., mede ondertekend door 3 andere gedetineerden, aan Minister van Justitie over verraden door commissaris rijkspolitie A., aan de Duitsers, van joodse Nederlander De B., concept, 1947

  Thema's

 • 2469 - Rapport van gedetineerde C.L., over executeren van H.P.M.B., die voor 5 gulden joodse Nederlanders aan Sicherheitsdienst verkocht zou hebben, en over mensen die 'legaal' joodse Nederlanders verraden hebben, kopie, 1947

  Thema's

 • 2491 - Aantekeningen over aanklacht tegen joods meisje B.F., wier zaak voor Bijzonder Gerechtshof zal dienen en welke vooral J.P. belasten die aanklacht tegen meisje indiende en PRA-rechercheur J.V.W. die haar zaak onderzocht heeft en proces-verbaal opmaakte, 1947

  Thema's

 • 2755 - Nederland en de Joden , door Arnold Meijer, 1940

  Thema's

 • 3120 - Correspondentie met P.F. van Veen jr., over zijn publicaties, en in verband daarmede over zijn Joodse afkomst, 1941

  Thema's