Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Zuidzijderpolder 1796-1978

Omschrijving

De Zuidzijderpolder werd gesticht vóór 1564. De landen van de Zuidzijder- en Boezempolder loosden vroeger hun water op de IJssel. Door voortdurende aanslibbing werd deze rivier ongeschikt als uitwatering. In 1564 mochten de landen op de boezem van het Grootwaterschap van Woerden uitwateren en daardoor indirect op die van Rijnland en werden zij omslagplichtig verklaard aan Rijnland en aan Woerden. Bij het nieuwe reglement van Rijnland in 1857 werden de polders binnen de grenzen van het hoogheemraadschap van Rijnland gebracht, vóór die tijd behoorden zij tot de jurisdictie van het Grootwaterschap van Woerden.
De Zuidzijderpolder en Boezempolder waren twee afzonderlijke polders. In 1880 raakte de windmolen van de Boezempolder in verval. De hoge kosten die een vernieuwing van deze bemaling met zich mee zou brengen was de aanleiding voor een verkennend onderzoek om de Boezempolder in de bemaling van de Zuidzijderpolder op te nemen. Bij de uiteindelijke verwezenlijking ging de voorkeur van Gedeputeerde Staten en beide polderbesturen uit naar een volledige ineensmelting van beide polders. In 1881 werden de bestaande reglementen van beide polders ingetrokken en een nieuw bijzonder reglement voor de gecombineerde polder vastgesteld. Een duiker in de kade, die beide polders scheidde, zorgde voor de watergemeenschap van beide polders.

In 1935 werd de grens tussen de polder en polder Reeuwijk gewijzigd in verband met de aanleg van Rijksweg 12 ('s-Gravenhage-Utrecht). De polder stond circa 165 ha. aan polder Reeuwijk af, uit polder Reeuwijk werd circa 79 ha. overgebracht, zodat de polder circa 86 ha. kleiner werd. De gronden van de vroegere Boezempolder kwamen geheel in polder Reeuwijk te liggen. Daardoor had de naam 'Zuidzijder- en Boezempolder' geen reden van bestaan meer en werd de naam van de polder weer 'Zuidzijderpolder'.
In het kader van de concentratie van polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland werd de polder op 1 januari 1979 opgeheven en opgenomen in het nieuw gevormde waterschap De Gouwelanden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen