Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Wiegel, C.

Omschrijving

Cornelis Wiegel werd op 6 november 1915 in Haarlem geboren. In 1933 werd hij lid van de NSB. Tijdens de mobilisatie verzorgde hij het soldatenblad De Koerier. In 1942 volgde Wiegel binnen de NSB een politieke en semi-militaire opleiding. De laatste jaren van de bezetting had Wiegel een baan als adjunct-secretaris propagandist bij de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap in Rotterdam. Enkele dagen na de bevrijding, op 8 mei 1945, werd Wiegel gearresteerd.

Het archief bevat uiteenlopende informatie over zowel het zakelijke als het persoonlijke leven van Wiegel. Zo is bijvoorbeeld administratie van "De Koerier" bewaard gebleven en zijn er ook diverse lidmaatschapskaarten van de NSB in het archief te vinden. Zeer interessant is het lesmateriaal van de opleiding bij de NSB, waarin wordt uitgewijd over onderwerpen zoals de betekenis van het hakenkruis en "bloed en bodem". Daarnaast bevat het archief een aantal propagandaposters. In de correspondentie met advocaat mr. J.G. Schutte-Struick komt Wiegels levensloop ter sprake (zie inv.nr. 51). Het archief bevat informatie over het nationaalsocialisme, collaboratie, propaganda en symbolen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)