Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Waterschap Hunsingo

Omschrijving

Waterschap Hunsingo is het eerste boezemwaterschap dat door Provinciale Staten is opgericht en gereglementeerd (1855-1856). In dit waterschap zijn opgenomen het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest, de Houwer-, Schouwer- en Wetsingerzijlvesten alsmede enige dijkrechten. In 1995 is Hunsingo opgegaan in het interprovinciaal all-in waterschap Noorderzijlvest.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers