Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Waterschap De Royale Polder, 1650-1972

Omschrijving

De Royale Polder ontstond in 1650 uit een fusie van 12 polders, welke gelegen waren onder de jurisdicties van Zevenbergen, Klundert en Zwaluwe. De naam van de polder was ontleend aan Mary Stuart, echtgenote van Willem III. Zij werd “Princess Royale” genoemd. De polders hadden tot dan nog slechts een zomerkade en kregen in 1650 een gezamenlijke winterdijk. De polders hadden fraaie namen, zoals Oude Moerdijk, Korte Bloken, St. Sebastiaansland, Ketelpolder, Klaverpolder, het Hoogland, de Berchem, Strepenland, Mr. Claasland, Blokpolder. Op topografische kaarten komen we deze oude namen nog steeds tegen. Op 5 december 1665 overstroomde de polder tijdelijk. De zeedijk had het op vier plaatsen begeven. Lange tijd hadden de Domeinen een eigen watermolen, later vervangen door een gemaal, voor de afwatering van met name de gronden in de polder Schuddebeurs. In 1949 nam de polder dit gemaal over van de Domeinen. Toen volgde tevens een uitbreiding van de polder met het gebied van Elderenspolder, Landeke Voordaag, Bredase Polder en Nieuwe Moerdijk. Per 1 januari 1972 volgde een samenvoeging van de Royale Polder met andere polders, welke allen gelegen waren tussen de Roode Vaart aan de westzijde en het Wilhelminakanaal en De Donge aan de oostzijde. De gefuseerde gebieden gingen van 1972 tot 1994 verder onder de naam van waterschap De Ham. Waterschap De Ham ging in 1995 op in het waterschap Land van Nassau en volgde in 2004 nogmaals een fusie, welke resulteerde in het waterschap Brabantse Delta.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers