Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de vrijwillige burgerwacht te utrecht 1918-1941

Omschrijving

Evenals in andere steden werd ook in Utrecht bij de revolutiepogingen van november 1918 een vrijwillige burgerwacht opgericht. Haar doel was de staatsinstellingen tegen gewelddadige aanslagen te beschermen en het wettig gezag in het handhaven van de openbare orde terzijde te staan. Nadat het revolutiegevaar bezworen was, heeft de burgerwacht zich op verzoek van de regering gecontinueerd. Sedert 1 februari 1919 stond de burgerwacht te Utrecht onder leiding van een comité, waaruit een dagelijks bestuur werd gekozen. Een militair deskundige werd aan het comité toegevoegd. Op last van de Duitse autoriteiten werden de vrijwillige burgerwachten in 1940 opgeheven.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)