Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de vrije heerlijkheid en de gemeente Rijnsburg (1199) 1503-1978 (1995)

Omschrijving

De Tweede Wereldoorlog was in economisch opzicht geen slechte tijd voor het dorp Rijnsburg. Door de inkrimping van de productie als gevolg van het voorschrift op een deel van het areaal voedsel te verbouwen, stegen de prijzen van de bloemen tot grote hoogte. De omzet van de Flora, in 1939 nog ruim 957.000 gulden, was in 1945 toegenomen tot ruim 4.200.000 gulden.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Rijnsburg. Inventarisnummer 114 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van januari 1929-22 april 1940 (samengesteld uit krantenknipsels). Inventarisnummer 117 bevat de notulen van de raad uit de periode 1939-1950. Een klapper op deze notulen vindt u onder inventarisnummer 126. Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad 1938-1977 zijn aanwezig onder inventarisnummers 152-153. Inventarisnummer 147 bevat aantekeningen van de gemeentesecretaris betreffende college- en raadsvergaderingen, 1945-1954. Inventarisnummers 162-164 bevatten besluitenlijsten van het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de periode 1939-1941. Agenda's van ingekomen en verzonden stukken uit de periode 1939-1946 vindt u onder de inventarisnummers 308-309, 332 en 333-334. Inventarisnummers 370-371 en 372-373 bevatten correspondentie van de burgemeester uit de periode november 1932-januari 1943 respectievelijk 1945-1946. Voor agenda's op deze correspondentie, zie inventarisnummer 384. In inventarisnummer 391 bevindt zich een gemeenteverslag omtrent de toestand van de gemeente in 1939.
Voor de gemeentelijke financiƫn (begrotingen, rekeningen met bijlagen, grootboeken van inkomsten en uitgaven en secretarieregisters van inkomsten tijdens de oorlog) zie rubriek 2.7. In rubriek 2.9 vindt u stukken van de Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister, waaronder registers van ingekomen en uit de gemeente vertrokken personen en het verblijfsregister. Overigens zijn de registers die betrekking hebben op de oorlogsjaren nog gesloten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers