Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vrij Nederland

Omschrijving

Op 31 augustus 1940 verscheen het eerste nummer van het illegale blad Vrij Nederland, een initiatief van een groepje jonge mensen dat de schoolbanken nog maar nauwelijks was ontgroeid. De oplage bedroeg 130 gestencilde exemplaren. In december 1941 verscheen het blad voor het eerst in gedrukte vorm in een oplage van 6000 exemplaren. Rond die tijd werd het blad door de Sicherheitsdienst al aangemerkt als de 'weitverbreiteste und gefahrlichste Hetzschrift' die in Nederland circuleerde. Die gevreesde reputatie nam daarna alleen maar toe. VN groeide uit tot een van de grootste en gezaghebbendste illegale bladen.

Het archiefmateriaal van het illegale Vrij Nederland bevat stukken uit de periode 1942-1945. Uit de aanvangsperiode van het illegale Vrij Nederland, 1940-1942, zijn nagenoeg geen schriftelijke bronnen bewaard gebleven, met uitzondering van de gestencilde en gedrukte uitgaven en brochures van VN. Hierin kwam na 1942 verandering. Het archiefmateriaal van de Stichting "Vrij Nederland " bevat, behalve notulen en correspondentie, belangrijk materiaal over de afwikkeling van het illegale Vrij Nederland. Het persoonlijk archief van H.M. van Randwijk bevat archiefmateriaal over zijn werkzaamheden als schrijver, publicist en uitgever. Het archief Van Randwijk is onvolledig. Het archief J.C. Pellicaan bevat stukken met betrekking tot de Algemeene Vrije Illegale Drukkerij (DAVID).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen