Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de voormalige gemeente Hoenkoop, haar rechtsvoorgangers en de diensten en bedrijven, 1813-1970

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 15-34 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 456-523 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 548-601 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1818-1950, archiefnummer O 019a). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers