Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Voormalig Verzet Schiedam

Omschrijving

Het Voormalig Verzet Schiedam (VVS) bestond uit de in federatief verband samenwerkende plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd en de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland. Beide
verenigingen werden opgericht in 1945.

Thema's

Inventarissen

 • 1 - Notulen van algemene ledenvergaderingen
  NB: met presentielijsten.

 • 2 - Notulen van bestuursvergaderingen

 • 3 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1976-1977, 1992-1998.

 • 4 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1999

 • 5 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 2000

 • 6 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 2001

 • 7 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 2002

 • 8 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 2003-2010

 • 9 - Jaarverslagen over 1993, 1996-2008

 • 10 - Jaarrekeningen en begrotingen, 1973-1974, 1985-1994, 1996-2009. NB: met akten van décharge.

 • 11 - Ingekomen stukken bij de penningmeester

 • 12 - Ledenlijsten en stukken betreffende de ledenadministratie, 1970-1984, 1991-2009

 • 13 - Fotoalbums van de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, vervaardigd door de leden van de Schiedamse afdeling B. de Haas en T. de Haas-Donker: 48e Congres

 • 14 - Fotoalbums van de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, vervaardigd door de leden van de Schiedamse afdeling B. de Haas en T. de Haas-Donker: 49e Congres

 • 15 - Fotoalbums van de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, vervaardigd door de leden van de Schiedamse afdeling B. de Haas en T. de Haas-Donker: 50e Congres

 • 16 - Fotoalbums van de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, vervaardigd door de leden van de Schiedamse afdeling B. de Haas en T. de Haas-Donker: 51e Congres

 • 17 - Fotoalbums van de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, vervaardigd door de leden van de Schiedamse afdeling B. de Haas en T. de Haas-Donker: 53e Congres

 • 18 - Receptie- en fotoalbum ter gelegenheid van het gouden jubileum van de afdeling Schiedam

 • 19 - Presentielijsten van de nieuwjaarsrecepties

 • 20 - Stukken betreffende het 55-jarig bestaan van de afdeling

 • 21 - Receptie- en fotoalbum ter gelegenheid van een onbekende bijeenkomst van de afdeling Schiedam

 • 22 - Contactbrieven

 • 23 - Foto’s van boottochtjes en andere bijeenkomsten, z.d.

 • 24 - Penning, geslagen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke gevangenen

 • 25 - Vlag van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen afdeling Schiedam, z.d.

 • 26 - Ingekomen stukken en documentatiemateriaal

 • 27-28 - Geluidscassettes betreffende het Nationaal-Socialisme, z.d.

 • 29-30 - Dia’s betreffende het Nationaal-Socialisme en de Tweede Wereldoorlog, z.d.