Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vogelenzang, polder, (1743) 1890 - 1979

Omschrijving

De polder lag in het zuidelijke deel van de gemeente Bloemendaal. De grenzen werden in het noorden bepaald door het waterschap Mariƫnduin, in het oosten door de Vogelenzangseweg, in het zuiden door de Margrietenlaan met het denkbeeldige verlengde tot aan de duinen en in het westen door de binnenrand van de duinen. In het kader van de concentratie van polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland werd de polder in 1978 opgeheven en gingen de taken over op het Hoogheemraadschap.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 47 - Stukken betreffende verlening van vergunning aan het Bouwbureau van de Inspectie der Genie tot het dempen van een aantal sloten en het leggen van een dam met duiker ten behoeve van de inrichting van een hulpvliegveld, 1940

  Thema's

 • 56 - Stukken betreffende stroomlevering en rantsoenering van het elektriciteitsgebruik in de oorlogsjaren ; met 1 tekening, 1932 - 1953

  Thema's

 • 60 - Stukken betreffende schadevergoeding voor een tijdens de bezetting gesloopte houten loods en gestolen gereedschappen, 1942 - 1956

  Thema's

 • 62 - Brief aan de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen betreffende het in de vooroorlogse toestand terugbrengen van de terreinen die beschikbaar waren gesteld voor de aanleg van een hulpvliegveld. Minuut, 1945

  Thema's