Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vliet, mej. van, collectie betr. WO II

Omschrijving

Mej. D. van Vliet werd 14-4-1887 geboren te Enkhuizen, volgde de 3-jarige R.H.B.S. en later de opleiding van het classicaalbestuur van de Nederlands Hervormde gemeente voor godsdienstonderwijzeres. In die functie verzorgde ze op een groot aantal scholen de catechisatie o.a. te Wijdenes.A. Dell werd geboren 24-11-1893 te Hoorn, waar haar vader een slagerij bezat. Mej. Dell volgde de normaalschool voor de akte lager onderwijs en haalde in 1922 haar hoofdakte. Ze werkte daarna bij het openbaar onderwijs in de gemeente Hoorn, maar bovendien werkte ze mee aan een Zondagschool en ontmoette daar mej. Van Vliet. Hieruit ontstond een hechte vriendschap. In de oorlogstijd werd ± 1943 het Drechterlands huis door de Duitsers gevorderd om er de Ortskommandantur in te vestigen, waarbij echter werd toegestaan dat de beide dames in de conciërge-woning mochten blijven wonen. Ze waren beide echter fel antifascistisch en anti-nazi en dat reeds lang vóór 1940, omdat ze reeds veel ellende hadden gehoord o.a. van hun joodse vrienden, bekenden. in de conciërgewoning hebben ze dan ook de reeds aanwezige onderduikers gehouden, gedeeltelijk in de benedenwoning, gedeeltelijk in het bovengedeelte. Merkwaardig was dat de joden in het benedengedeelte hetzelfde toilet moesten gebruiken als de militairen van de Ortskommandantur. Als onderduikers zijn gedurende lange tijd in dit huis verborgen Willy Woudstra (vriend van Dz. Willem Drees), Gré Woudstra-Sody, Ies Themans, Hans Barter en Hans ? en bovendien tijdelijk Pieter Bruin en U. de Zoete. Er was bovendien een intensieve samenwerking met zuster Moreelse, directrice van het stadsziekenhuis te Hoorn. Ook daar werden joodse Nederlanders gehuisvest en zonodig verpleegd in de barak voor besmettelijke ziekten. Daar werd o.a. een joods kind geboren uit het huwelijk van Sally Themans en Gerda Menco, beiden ondergedoken bij de familie Metz, Drieboomlaan te Hoorn, Deze baby moest echter naar elders worden overgebracht. een brief over deze zaak werd onderschept (mogelijk was er toch verraad in het spel) en dit leidde tot de arrestatie van mej. Dell (begin 1945). De baby is door de plaatselijke K.P. in veiligheid gebracht. Mej. Dell heeft onder alle verhoren gezwegen en daardoor is mej . Van Vliet vrij gebleven en werden de onderduikers gered. Mej. Dell is via het Haagse Veer te Rotterdam en Vucht in Ravensbrück terecht gekomen, driemaal het transport naar de gaskamer ontsnapt en werd 19 april 1945 ontslagen om ingezet te worden bij het "Arbeidsamt". Dit is maar zeer ten dele gelukt en na uiterst ingewikkelde omzwervingen is ze via 's Gravenmünde, Gronau, Buchholz en Remagen bij haar broer in Utrecht terecht gekomen. Direct na de oorlog heeft mej. Van Vliet veel werk verricht onder de politieke delinquenten met name onder de in de Mariaschool in de Eikstraat gevangen gezette vrouwen. Hoe fel zij ook was, ze stond er op dat normaal recht zou worden gesproken en dat ook de gevangenen recht hadden op een menselijke behandeling.

Het archief bevat o.a. correspondentie, persoonsbewijzen, illegale bladen en door de geallieerden verspreide brochures en prentjes.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen