Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Visser

Omschrijving

J. (Johan) Visser wordt op 15 maart 1883 geboren te Rotterdam. Op 17 jarige leeftijd treedt hij als cadet aan op de Cadettenschool te Alkmaar. Op 29 september 1903 wordt hij overgeplaatst naar de Koninklijke Militaire Academie te Breda en opgeleid als officier bij het wapen der Infanterie.op 1 november 1936 wordt hij bevorderd tot luitenant-kolonel in de functie van commandant van het 16e Regiment Infanterie. Tot en met de meidagen van 1940 vervult hij deze functie. Op 15 juli wordt Visser samen met de rest van het Nederlandse leger met groot verlof gestuurd. Op 16 september datzelfde jaar wordt hem, op zijn verzoek, eervol ontslag uit de militaire dienst verleend door de generaal-majoor N.T. Carstens. Ondanks zijn pensionering wordt luitenant-kolonel Visser op 15 mei 1942 weer in de actieve militaire dienst gesteld en tezamen met veel andere officieren in krijgsgevangenschap gevoerd. Lang zal deze periode voor hem niet duren. Op 25 augustus 1942 wordt Visser door de Duitsers uit krijgsgevangenschap ontslagen. Na de bevrijding wordt hem titulair de rang van kolonel toegekend.

De stukken uit de collectie Visser bestaat hoofdzakelijk uit orders, circulaires verslagen en vuurplannen die afkomstig zijn uit het privéarchief van Visser. De looptijd van de stukken betreft hoofdzakelijk de mobilisatie, meidagen en demobilisatie. Vooral de gevechtsverslagen die zich in de collectie bevinden geven een goed overzicht van de gevechtshandelingen waarbij het 16e Regiment Infanterie gedurende de meidagen was betrokken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen