Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Visser 't Hooft, W.A.

Omschrijving

Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris van de Wereldraad der Kerken te Genève, heeft nauwe contacten onderhouden met de illegaliteit in Nederland en de Regering te Londen. Begin 1942 kreeg hij van de Regering de opdracht het geestelijk contact tussen de Regering te Londen en het Nederlandse volk te bevorderen. Hij kreeg berichten van de verzetsbewegingen door, die hij samenvatte in rapporten, o.a. onder de codenaam GC = Geestelijk Contact, om ze door te zenden naar Londen. Van daar uit kreeg hij via dezelfde weg informatiemateriaal, dat hij naar Nederland zond.

Het archief bestaat uit één portefeuille en omvat 5 mappen, inhoudende correspondentie, rapporten, berichten e.d., die via de "Zwitserse Weg" werden uitgewisseld tussen de illegaliteit in Nederland en de Regering in Londen. Dit archief bevat informatie over verzet, kerken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Niet-Overheid