Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Visschershaven, Haven- en Marktwezen

Omschrijving

Vanouds bestond in Den Haag het ambt van marktmeester. Deze had tot taak de marktgelden te innen en toe te zien op een ordelijk verloop van de verdeling van de plaatsen op de markt. De havenmeester deed zijn intrede in 1850, toen de Raad besloot haven-, kade- en liggeld te gaan heffen. Zijn belangrijkste taak was de controle over de inning van de havengelden. De functies van haven- en marktmeester waren vaak verenigd in één persoon. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke overheid namen toe met de economische groei van de stad: in 1901 werd de eerste Laakhaven geopend, in 1904 de eerste Scheveningse binnenhaven en in 1931 de tweede Scheveningse binnenhaven. In 1938 was de warenmarkt verplaatst van de binnenstad aan de Herman Costerstraat. In 1932 was al de nieuwe groente- en fruitmarkt (sinds 1973 groothandelsmarkt) aan de Marktweg in gebruik genomen. Bij besluit van de burgemeester werd met ingang 18 september1942 de Gemeentelijke Dienst voor de Vischvoorziening opgericht, met als taak de verdeling van vis over de stad en het beheer van de visafslag. Na de bevrijding kregen de reders voorlopig de afslag terug maar per 1 november 1945 werd het beheer overgedragen aan de Dienst van Haven- en marktwezen.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers