Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
(Vice-)Consulaat Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

Omschrijving

Het archief van het Consulaat te Toulouse bevat voor de periode 1940-1946 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Verder zijn er stukken over de registratie van (Joodse) Nederlanders, belangenbehartiging van individuele Nederlanders en de opvang van Nederlandse vluchtelingen, zoals die door verschillende organisaties werd gepleegd. Daarnaast zijn er stukken over de evacuering en repatriëring van Nederlandse vluchtelingen.

Thema's

 • Nederland 1940-1945

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 73 - Instructies van de Franse regering aangaande de tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland of in door Duitsland bezet gebied., 1942 en 1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 8-9 - Registratieformulieren, alfabetisch geordend op naam,1940-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 10 - Lijsten en formulieren betreffende de registratie van Joodse Nederlanders, 1941-1942

  Thema's

 • 11 - Stukken betreffende de signalering van personen, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 12 - Staten betreffende de aantallen Nederlanders in het ressort Toulouse, opgemaakt op 15 januari 1942.

  Thema's

 • 13 - Belangenbehartiging. Brieven ingekomen van en uitgegaan aan buitenlandse vertegenwoordigers in Parijs, Vichy en Toulouse, 1940,1942

  Thema's

 • 14 - Lijsten van Nederlandse vluchtelingen, 1942 en z.d.

  Thema's

 • 15 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van de Nederlandse 'kolonies' in Lessac en Tournon d'Agenais, 1941-1942

  Thema's

 • 16-25 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, alfabetisch geordend op naam, 1940-1942

  Thema's

 • 26 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van Niet-Nederlanders, 1941-1942

  Thema's

 • 27-28 - Bemiddeling bij arbeidsaangelegenheden, 1941-1942 Waaronder lijsten en staten van Nederlandse werkplichtigen

  Thema's

 • 30 - Brieven ingekomen van en uitgegaan aan Jhr. D. van Lennep, hoofd van het Nederlandse Commissariaat voor Vluchtelingen in Marseille, 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 31 - Circulaires betreffende de evacuatie via Portugal, bestemd voor de Nederlandse vluchtelingen, 1941,1942

  Thema's

 • 32 - Lijsten en staten betreffende de personen, die in aanmerking komen voor evacuatie naar Suriname en de Nederlandse Antillen, 1941-1942

  Thema's

 • 33 - Evacuatieformulieren, alfabetisch geordend, 1940

  Thema's

 • 34 - Doktersverklaringen, betreffende de ongeschiktheid voor militaire dienst, afgegeven in verband met de aanvraag van toestemming voor evacuatie, alfabetisch geordend, 1942

  Thema's

 • 35 - Verklaringen van vrijstelling van arbeidsplicht, afgegeven in verband met de aanvraag van toestemming voor evacuatie, alfabetisch geordend, 1942

  Thema's

 • 36 - Stukken betreffende de oprichting van een vereniging ter bevordering van de evacuatie van Nederlandse vluchtelingen in het Centre d'Accueil te Toulouse, 1941

  Thema's

 • 37 - Circulaire van het Nederlandse Rode Kruis in Vichy betreffende de repatriëring, 1941

  Thema's

 • 38 - Stukken betreffende de registratie van de steunvoorschotten, verleend aan evacuerende en repatriërende Nederlanders, 1941-1942

  Thema's

 • 39 - Schuldbekentenissen van Nederlanders, die met overzeese bestemming zullen evacueren zonder Lissabon aan te doen, A-Z, 1942

  Thema's

 • 40-43 - Stukken betreffende Financiële en materiële steunverlening, 1940-1942 Waaronder van het Centre d'Accueil te Toulouse, Centre d'Accueil Clairfonds in Portet en te Lessac

  Thema's

 • 44 - Stukken betreffende de pensioenbetalingen aan Nederlandse pensioengerechtigden in Toulouse, 1942 NB De persoonsdossiers betreffende de pensioengerechtigden zijn te vinden in het archief van het Consulaat te Nice.

  Thema's

 • 45 - Stukken betreffende de methode om met Nederland te corresponderen, Bemiddeling bij de doorzending van particuliere brieven naar
  Nederland, 1940 en 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 53 - Stukken betreffende de opheffing van de Nederlandse posten in Montauban en Perpignan, 1942-1943

  Thema's

 • 55 - Stukken betreffende de verantwoording door het Bureau d'administration des Neerlandais van de gelden bestemd voor de steunverlening en pensioenbetalingen, 1943-1944

  Thema's

 • 58 - Stukken betreffende de vestiging van en kontakten (van Bureau d'administration des Neerlandais) met het Duitse Consulaat in Toulouse, 1943

  Thema's

 • 59 - Stukken betreffende de arrestatie van de medewerkers van het 'Commissariat Général BeIge' in Toulouse en de liquidatie van het 'Bureau d'Administration des Belges', 1943-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 61-62 - Bureau d'administration des Neerlandais, Brieven ingekomen van en uitgegaan aan het Bureau Central te Vichy betreffende de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, alfabetisch geordend op naam, 1942-1944

  Thema's

 • 63 - Bureau d'administration des Neerlandais: Brieven ingekomen van en uitgegaan aan de Prefecturen van de Departementen in de zone Sud, alfabetisch geordend op naam van de betreffende Departementen, 1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 64 - Stukken betreffende de belangenbehartiging van de Nederlandse 'kolonies' in Aulus-Ies-Bains, Castelnau sur Gupie, Chateauneuf les-Bains, Lacaune les Bains, Lessac, Lourdoueix St. Pierre en Tournon d'Agenais.
  1942-1944

  Thema's

 • 65-71 - Bureau d'administration des Néerlandais: Stukken betreffende de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, alfabetisch geordend op naam, 1942-1944 en stukken betreffende de belangenbehartiging van niet-Nederlanders 1942-1943

  Thema's

 • 74 - Bureau d'administration des Néerlandais: Mededeling van het hoofd van 'Groupement de Travailleurs Etranger no 2' betreffende het karakter van het kamp Septfonds, 1943

  Thema's

 • 75-77 - Bureau d'administration des Néerlandais: Bevrijding en ondersteuning van Nederlandse Geïnterneerden in zone Sud en Nord (1943) en de kampen Gurs, Noé en Vernet (1942-1944)

  Thema's

 • 81 - Bureau d'administration des Néerlandais: Stukken betreffende de overdracht van de steunverlening aan de 'Service chargé des Intérêts Néerlandais dans le Midi de la France' in Marseille, 1943-1944.

  Thema's

 • 82 - Bureau d'administration des Néerlandais: Brieven ingekomen van en uitgegaan aan het Bureau Central en de Service d'Etranger betreffende de uitbetaling van de pensioenen en steungelden, 1943-1944

  Thema's

 • 83 - Bureau d'administration des Néerlandais:Stukken betreffende de distributie van blikken sardines, 1944

  Thema's

 • 84 - Bureau d'administration des Néerlandais: Stukken betreffende een in beslaggenomen partij leer. 1943

  Thema's

 • 85 - Stukken betreffende de speciale belastingheffing voor in Frankrijk verblijvende Joden, 1943-1944

  Thema's

 • 90-99 - Stukken afkomstig van A. Aarts, directeur regional van het CASAN, secretaris van het Bureau d'administration: Stukken betreffende de belangenbehartiging van 'kolonies' in Aulus-les-Bains, Castelnau sur Gupie,
  les-Bains, Lacaune les Bains, Lourdoueix St. Pierre, d'Agenais en Nouzerolles par Méasnes, 1943 en stukken betreffende de belangenbehartiging van Nederlanders, alfabetisch geordend op naam, (Een deel van deze correspondentie is naar de heer Janse in Vichy doorgestuurd; zie Vichy-archieven - inv. nr. 105.1942-1943

  Thema's

 • 100 - Stukken afkomstig van A. Aarts, directeur regional van het CASAN, secretaris van het Bureau d'administration: Stukken betreffende de belangenbehartiging van niet-Nederlanders. 1943

  Thema's

 • 101-102 - Stukken afkomstig van A. Aarts, directeur regional van het CASAN, secretaris van het Bureau d'administration: Bevrijding en ondersteuning van geïnterneerde Nederlanders. Stukken betreffende de bevrijding uit en ondersteuning in de kampen Brens, Douadie, Gurs, Noé en Vernet, 1943 en stukken betreffende de ondersteuning van de Nederlandse geïnterneerden in de zone Nord. 1943

  Thema's

 • 105 - BUREAU DE L'ASSOCIATION DE SECOURS AUX REFUGIES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de heropening van de Nederlandse post in
  Toulouse, 1944

  Thema's

 • 106-107 - BUREAU DE L'ASSOCIATION DE SECOURS AUX REFUGIES NEERLANDAIS: Stukken betreffende Stukken betreffende de belangenbehartiging van de Nederlandse 'kolonies' te Lacaune-les-Bains, Lourdoueix St. Pierre en Tournon d'Agenais en stukken betreffende de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, alfabetisch geordend op naam, 1944

  Thema's

 • 108 - BUREAU DE L'ASSOCIATION DE SECOURS AUX REFUGIES NEERLANDAIS Getuigschrift voor Julien Blanc betreffende de steun, door hem gedurende de oorlog aan Nederlandse vluchtelingen verleend, 1944

  Thema's

 • 111 - DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE CENTRES D' ASSISTANCE SOCIAL AUX NEERLANDAIS: Stukken betreffende de oprichting van het CASAN, 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 114 - DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE CENTRES D' ASSISTANCE SOCIAL AUX NEERLANDAIS: Stukken betreffende uitgekeerde steunvoorschotten., 1942

  Thema's