Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzetskruis

Omschrijving

Het Verzetskruis werd ingesteld in 1946 en toegekend aan hen die zich in het verzet tegen de vijand of diens aanhangers bijzonder moedig en beleidsvol hebben onderscheiden. Het verzetskruis werd in totaal 95 maal verleend, slechts in één geval aan een overlevende.

De collectie Verzetskruis omvat het onderzoeksarchief van dhr. C.M. Schulten en bestaat uit bronnenmateriaal behorende bij het boek dat hij in 1993 publiceerde onder de titel: Zeg mij aan wien ik toebehoor. Het onderzoeksarchief bevat kopieën van stukken uit diverse archiefinstellingen. Tevens bevat de collectie artikelen, correspondentie en interviews.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid