Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzameling stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog in de bibliotheek van het Gemeentearchief Weesp

Omschrijving

Verzameling zeer diverse stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog in de bibliotheek van het Gemeentearchief Weesp. Het betreft onder andere persoonlijke herinneringen en illegale tijdschriften.

Thema's

 • Nederland 1940-1945

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 3 - Ausweis voor een motorboot 1944 en persoonsbewijs afgegeven 1943 van de houtzager Karel Jonges, Nijverheidslaan 9 Weesp. Op het persoonsbewijs de aantekening dat Jonges op 11 juli 1945 zeven bankbiljetten van 100 gulden heeft ingeleverd bij de bank Van Dockum en van der Muelen in Weesp.

  Thema's

 • 4 - Een dijk en een brug te dichtbij, gedenkwaardige herinneringen aan het begin en het einde van de 2e wereldoorlog, gebaseerd op een interview in 2008 van Freek Schlingmann met Alice Draijer-Veldhuisen, 1940-1945 bewoonster van de boerderij Palestina, Stammerdijk, Weesperkarspel. Geïllustreerd.

  Thema's

 • 5 - Aankondiging door kapper W. van Deursen, Nieuwstraat 16 Weesp dat hij terug is van zijn tewerkstelling in Duitsland met verslagje van de razzia waarbij hij werd opgepakt en zijn tewerkstelling en bevrijding in Thüringen. 1945

  Thema's

 • 6 - Kopieën De Nieuwe Weesper mei 1955 waarin opgenomen 3 afleveringen Het verzet in een kerk over het verzet in oorlogstijd rondom de kerk van de Ned. Protestantenbond afd. Weesp, geschreven door koster G.Wildeman, in de oorlog commandant van de K.P. in Weesp. Herinneringen aan onderduikers in de kerk, afd. B.S. sept. 1944 en latere afd. K.P., wapendroppings.

  Thema's

 • 7 - Verslag over het verzet van katholieken geschreven door pastoor J.B. Schuijt en de kapelaans Strooband en Stoelinga, juli 1945. Kerkbrieven van de bisschoppen,, toetreding arbeiders tot N.A.F., verzet katholieke ambtenaren, boeren, priesters, verzet katholiek onderwijs, mannenkoor en katholieke bibliotheek, onderduikers.

  Thema's

 • 11 - Knipsel uit de krant De Standaard van 16 juni 1944 met melding van het uitgevoerde doodvonnis van F. Duwaer, A. Reulen, J. Frenken, G. van der Veen, P Guermonprez, J. Limpers, K. Pekelharing, J. Andrae, H. Mülbauer, Th. Van Niel, S. Tiestra, J. Ludwig, en de reden van veroordeling.

 • 13 - Interview van H. Vonk voor De Nieuwe Weesper 3 mei 1984 met Dirk Streefkerk, oud-verzetsman L.K.P. in Muiden. Verzet Muiden en Weesp, sabotage spoorwegen, spoorbrug over Amsterdam-Rijnkanaal, wapendroppings, onderduikers, illegale slacht bij wasserij van Klaveren, joodse families in Muiden.

  Thema's

 • 15 - Flitsen 1940-1945, gedichten over verschillende aspecten tijdens de oorlogstijd: 1940, joden, illegalen, hout sprokkelen, razziahongertochten, spoorwegstaking, J. van Dijk Hilversum 1945

  Thema's

 • 17 - Brieven G.v.d. Berg aan ouders tijdens de tewerkstelling in Duitsland. 1942-1943

  Thema's

 • 18 - Herinneringen van politiechef Vos 1940-1945, afleveringen 1-20 verschenen in de Nieuwe Weesper 1970

  Thema's

 • 19 - Brand in de voddenfabriek 3 september 1942, artikelen in Nieuwe Weesper van 11 april en 17 mei 1947 met het gedicht Hulde aan dr. Van Ledden Hulsebosch (voorkwam represailles)

  Thema's

 • 20 - Artikel over invoering Jodenster, Parool 25 april 1992 met het verhaal over het verzet hiertegen door onderwijzer Bouhuys in Weesp.

  Thema's

 • 21 - Herinnering aan de spoorwegstaking 17 september 1944-1945 door G.J. de Kruyff, spoorwegman geb. 1898, 1994.

  Thema's

 • 29 - Stukken betreffende de distributie 1940-1945, o.a. bonkaarten 1942-1943, distributiestamkaarten 1939-1945 ten name van M.E. van Vliet-Jongkind en N. van Vliet, distributiekaarten, gegevens uitreiking distributiekaarten.

  Thema's

 • 30 - Kranten en tijdschriften van tijdens de bezetting en direct na de bevrijding.

  Thema's

 • 31 - Kopie van een verslag (1944?) gemaakt door een anonieme ex-gevangene, gijzelaar over Buchenwald, z.j.

  Thema's

 • 39 - 7 foto’s van het verwoeste Arnhem.

  Thema's

 • 40 - 2 foto’s met opnamen van personenvervoer tijdens de oorlog in Amsterdam.

  Thema's

 • 44 - Krantenknipsel uit de Standaard van 30 april 1941, vermelding verbod voor Joden om in orkesten te spelen en oprichting Joods orkest o.l.v. Albert van Raalte.

  Thema's

 • 46 - Bericht Luchtbeschermingsdienst Weesp aan deelnemers juni 1940.

  Thema's

 • 47 - Plattegrond van Weesp met brandbeveiligingskringen 1940 (in verband met Luchtbeschermingsdienst).

  Thema's

 • 49 - Notitie betreffende het verzet van Barend Frederik Theil.

  Thema's

 • 51 - Lijsten van oorlogsslachtoffers 1939-1945: militairen, Joodse Weespers, verzetsmensen en tewerkgestelden, met allerlei aanvullende persoonlijke gegevens.

  Thema's

 • 52 - Brief aan A.D. Grimme met (herhaalde) aanvraag bijdrage Winterhulp Nederland 1941.

  Thema's

 • 53 - Persoonskaarten en aanwijzingen uitgegeven door de gemeente Weesp voor het geval er geëvacueerd moest worden, 1940.

  Thema's

 • 54 - Kaartje waarop schematisch / genealogisch wordt aangegeven wie Jood is en wie daardoor wel of niet kan toetreden tot de NVD, begin oorlogsjaren.

  Thema's

 • 55 - Artikel de Nieuwe Weesper 12 juli 1984. Gesprek D. van Zomeren met Miep Wonder in Israël over de families Wonder en Rood voor en tijdens de oorlog, o.a. in bewaring geven van goederen aan buren na vertrek uit Weesp, mobilisatie in Weesp.

  Thema's

 • 59 - Kopie brief van G. Willemsen van de chr. wandelsportvereniging Altijd Fit aan K. Breijer met briefhoofd Willem van Oranje, 1943.

  Thema's

 • 62 - Kopie van fotoalbum over de bezettingsjaren.

  Thema's

 • 63 - Illegale pers. Kopie Weesper krant mei 1946 waarin H.Kok (lid R.R.) vertelt over bezorging Parool vanaf 1941 in Weesp, bezorging bonkaarten onderduikers, koeriersters, illegale Weesper krant De Zwijger. Artikel C. Drayer over De Zwijger en verspreiding in Weesp, Weesperkarspel en Muiden.

  Thema's

 • 64 - Herinneringen Map van Arnhem-Van Geijn aan de winter van 1943 (1993), aan haar werk als koerierster (2005) en aan het CLN Comité Leniging Noden opgericht in de winter 44-45 (2005).

  Thema's

 • 65 - Krantenknipsel Klompenvoorziening in Weesp, 1942. Oproep kinderschoenen inleveren bij Vereniging Tot heil des volks Amsterdam oktober 1945.

  Thema's

 • 66 - Kopie gedrukt Sinterklaasgedicht tijdens de oorlogstijd

  Thema's

 • 70 - Stukken betreffende de Weesper kerkklokken en de stadhuisklok die gevorderd werden tijdens de bezetting. NB. Zie ook de kranten van 18-12-1945 en 2-8-1946 en het archief van de R.K.Kerk.

  Thema's

 • 71 - Bewijs van inlevering van een radiotoestel door W.A. van Gemert, 31 mei 1943 en van een zelfbouwapparaat door N. van Vliet.

  Thema's

 • 72 - Krantenartikelen over het in brand steken van het huis van de familie B. Germeraad aan de Utrechtseweg op 17 oktober 1944 als represaille voor het onklaar maken van het spoor, ca. 1995.

 • 74 - Weesper illegale krant De Zwijger, 27 november 1944, 23 januari 1945, 9 april 1945, 4 mei, 5 mei, 7 mei, 8 mei, 9 mei, 11 mei, 12 mei en 8 juni 1945.

  Thema's

 • 75 - Weesper illegale krant De Goede Bron 4 september 1944, 25 januari, 5 mei, 7 mei 1945.

  Thema's

 • 76 - Herinneringen van A.C.J. Loggen, redacteur De Goede Bron, De Nieuwe Weesper: Weesp in oorlogstijd, artikelenreeks over januari-april 1945, Weesp in bange tijd, de Weesper pers in oorlogstijd A.J.C. Loggen (met A. Landwaard), Uit het afgelopen jaar, 1946.

  Thema's

 • 81 - Mevr. J. Crull over de oorlogstijd in Weesp o.a. doorkomst Canadese troepen, verzet schipper Borst, van den Bergh, bijltjesdag, burgemeester Brouwer na mei 1945, onderduikers.

  Thema's

 • 82 - Weesper Courant 28 februari 1941, bekendmaking dat stakers geen loon mag worden uitgekeerd en dat zij mogen worden ontslagen (Februaristaking), 1941

  Thema's

 • 83 - Krant De Weesper, Bekendmaking van de aanmelding voor de Arbeidsinzet, mei ? 1943.

  Thema's

 • 84 - Herinneringen aan de hongerwinter 1944-1945, Gerrit Portengen (geb. 1936), 1998/2005.

  Thema's

 • 86 - Oorlogsfoto’s Koninklijk Huis.

  Thema's

 • 87 - Kopie Inkwartieringsbiljet, 1 onderofficier (R. Schwanden) okt. 1944 ingekwartierd bij H.A. van Meningen.

  Thema's

 • 89 - Distributiekaart melk april 1945 en stamkaart C.L.N. Weesp.

  Thema's

 • 91 - Van koken en stoken / Hou zadel, boekje uitgave Kompas, Den Haag, over het gebrek aan brandstof en aan fietsen, satirische publicatie tijdens de oorlog (1944 ?)

  Thema's

 • 94 - Verslag over het werk in de periode 1943-1945 van het Centraal Archief en Inlichtingenbureau Maatschappelijke Hulpbetoon voor Nederland, Amsterdam, 1946.

  Thema's

 • 96 - Gegijzeld op het kasteel Loenersloot, De Nieuwe Weesper september-oktober 1945, met het verhaal van de gijzeling van 7 mannen waaronder huisarts A.F.Hakman (Muiden), van Dockum, ds. De Boer, Hamstra en onderwijzer H.L.F.Smeets – allen uit Weesp- om druk uit te oefenen op het spitten door inwoners van Weesp en Muiden.

  Thema's

 • 97 - Kopieën van een verzameling stukken over de tweede wereldoorlog samengesteld door P.Grootendorst, Weesp: mobilisatie, barakkenkamp De Roskam, inundatie, inkwartiering, Stelling van Amsterdam 1940, koeien naar de Grebbestreek 1940, Luchtbeschermingsdienst, bombardementen in Weesp, de Magneet wordt Fokker vliegtuigfabriek, klokken uit de toren, mogelijke evacuatie, Luftwaffe bij Ducroo en Braunsfabriek, verduistering, schip uit Bolsward tijdens Hongerwinter, bevrijding, oorlogsslachtoffers, Villa Casparus voor opvang landverraders.

  Thema's

 • 100 - De Weesper dwangarbeiders in Duitsland, artikel D. v. Zomeren 4 Mei 2005.

  Thema's

 • 101 - Gegevens betreffende beschietingen van de verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal 1944 ? 18 maart 1945 (twee slachtoffers), bommen op de spoorbrug over de Vecht.

  Thema's

 • 103 - Krantenartikel 24 april 1986, schrijver Dick van Zomeren, over de ondergrondse beweging in Weesp: illegale bladen, B.S., Knokploeg, M. Baaijens, P.O.D., Karel Adelmund.

  Thema's

 • 104 - Blad Christofoor, 2e jrg. nr. 5, juli 1944;´de oorlog begint zijn einde te naderen .´, katholiek.

  Thema's

 • 105 - De oorlogswinter in een kleine stad, Bolswards Nieuwsblad van 7 december 1994; contact Bolsward met Weesp; H.M. van Etten, C.L.N; ruilhandel met brandewijn van Van Houten.

  Thema's

 • 106 - Knipsels Gooi en Eemlander 1942-1943, diefstallen schapen, chocolade Van Houten, kolen.

  Thema's

 • 107 - Artikel Nieuwe Weesper 8 mei 1991, uit dagboek van soldaat Bert Bode situatie 10-15 mei Hollandse Waterlinie (’s Graveland, maar vooral Weesp - Fort Ossenmarkt).

  Thema's

 • 108 - Herdenkingskrant De Nieuwe Weesper van 10 mei 1946: een ex-Kp’er te Muiden vertelt: onklaar maken spoor, droppings, verzet kapelaan Stoelinga, verzet in Nederhorst den Berg - auteur ds. J.J. van Zorge: (joodse) onderduikers, razzia.

  Thema's

 • 114 - Klein kaartje met rood vlak waarop communistisch symbool van de hamer en sikkel en oranje vlak waarop koningshuis symbool W met kroontje erboven, tekst: In het teeken van de Moreele en Geestelijke Herbewapening hebben wij elkaar gevonden (ook vermeld druknr. K1272).

  Thema's

 • 118 - Jodenster, textiel, uit verzameling Daan Bouhuys geschonken aan het Gemeentearchief Weesp. 2009

  Thema's

 • 119 - Kopie van de Nieuwe Weesper van 27 januari 1953 met interview van A. Rijken, voormalig leider van de verzetsgroep De Geuzen en sabotagegroep het Gooi n.a.v. de toekenning van het Kruis van Verdienste.

  Thema's

 • 120 - Kopieën van knipsels uit de Misthoorn van 2 mei, 9 mei, 16 mei 1942 waarin ds. Gall doelwit is: Verregaand ombeschaamde hetze van christelijke preektijgers en opvoeders, Wijdingsdiensten als masker.

  Thema's

 • 121 - De Vliegende Hollander, laatste nummer 10 mei 1945, Duitschland capituleert, met afbeelding Instrument of surrender, document van overgave.

 • 122 - Proclamatie uitgesproken door A. Bouhuys op het bordes van het gemeentehuis van Weesperkarspel Hoogstraat 24, Weesp, in verband met de bevrijdingsfeesten op 26 mei 1945

  Thema's

 • 125 - Oranje sigarettenpakje (leeg) met opdruk Nederland zal herrijzen, 31 augustus 1941. Deze sigaretten zijn vervaardigd uit zuivere Amerikaanse Virginia tabak.

  Thema's

 • 127 - Knipsel gericht aan de Soldaten der deutschen Wehrmacht door der Reichskommisar für die besetzte niederländischen Gebiete waarin deze waarschuwt dat door de Anglo-Amerikaner levensmiddelen zullen worden afgeworpen

  Thema's

 • 128 - Kopie van een Bekendmaking van de gemeente Weesp (burgemeester M. Dotinga) namens de Opperbevelhebber van het Nederlandse leger en de Opperbevelhebber van het Duitsche leger over de situatie na de capitulatie, 19 mei 1940

  Thema's