Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzameling losse aanwinsten van het Utrechts Archief

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 31 - Aantekeningen door P. Werner te De Bilt, weduwe van Nicolaas Gerardus Vlot, over een schietpartij in het Rosarium in de wijk Oudwijk in Utrecht op 7 mei 1945 tussen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse soldaten, waarbij haar echtgenoot als lid van het verzet betrokken is geweest

  Thema's

 • 52 - Lijsten van verzetslieden, behorende tot de Ordedienst, gewest 8 (Utrecht), ca. 1965, 1969, 1960-1969. 1 omslag
  N.B. Het betreffen drie lijsten met namen en schuilnamen van leden, aangetroffen in 'leggers en dossiers van BS-ers'. Één lijst is genummerd 6. Een andere betreft een kopie en is in 1969 vervaardigd door 'C. Kr.' De lijsten zijn in 2004 geschonken door J.G. Bruin, secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 te Zaandam. Blijkens de bijbehorende correspondentie was Bruin kort daarvoor 'in het bezit gekomen van enkele lijsten met namen van verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog van diverse gewesten in Nederland' en heeft hij die betreffende gewest 8 overgedragen aan Het Utrechts Archief.

  Thema's

 • 176 - Stukken betreffende de samenstelling door mevr. C.K. Berghuis, in opdracht van de gemeente Utrecht, van de tentoonstelling 'Flitsen uit het verzet van de Utrechtse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog' van 8 februari tot en met 11 maart in het gemeentelijk Informatiecentrum, 1988. Fotokopieën, 2012.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 30 - Brief door 'Theo' te Utrecht, ingekomen bij 'Jaap' en 'Geertje', waarin hij onder meer kort verslag doet over het opgangkomen van het maatschappelijke leven aldaar na de Duitse bezetting, juli 1945. Getypt,
  N.B. Volgens de brief is Theo na een fietstocht, vermoedelijk vanuit Oosterhesselen in Drenthe, in Utrecht gearriveerd en ging vervolgens samen met zijn echtgenote inwonen bij een oom en tante. De brief is in 2003 door de bewoner van de Aurorastraat 20 te Utrecht toegezonden aan Het Utrechts Archief naar aanleiding van een boedelopruiming.

  Thema's

 • 46 - Brief door P. Saarmann, verbonden aan de kring Utrecht van de Arbeitsbereich in den Niederlanden te Utrecht, aan de heer Simon, Fachwerber te Utrecht, waarin hij, als vervolg op een eerdere brief, een verdere opgave doet van ‘zwarthandelaren en dergelijke’ in Amersfoort en Utrecht in het kader van de Arbeitseinsatz, 3 maart 1943. Fotokopie
  N.B. Een Fachwerber, ook wel Fachberater genoemd, hield namens de Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, later de Hauptabteilung Soziale Verwaltung, toezicht op de Gewestelijke Arbeidsbureau’s. De getypte brief is gepagineerd 1-7, tevens is in handschrift de nummering X-XVI aangebracht. Het betreft een opgave van namen die in handschrift 1-241 genummerd zijn en waarbij in enkele gevallen aanvullende aantekeningen gemaakt zijn. De brief is onderdeel van een gevarieerd aantal stukken, die in 2004 door een particulier geschonken zijn aan de Stichting Museum Flehite te Amersfoort. De Stichting heeft de stukken vervolgens ondergebracht bij de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, die de originelen heeft opgenomen in haar collectie bibliotheek/documentatie.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 78 - Oorlogsflitsen 1940-1945, aantekeningen, archivaria en krantenknipsels, opgemaakt en verzameld door Kees van Berkel, met betrekking tot gebeurtenissen en maatregelen tijdens de Duitse bezetting, 2000. Fotokopieën
  N.B. Kees was een zoon van André van Berkel, edelsmid-juwelier aan de Ganzenmarkt 22 te Utrecht. De ‘Oorlogsflitsen’ zijn door hem in 1985 samengesteld en in 2000 aangevuld. Het origineel bevindt zich bij de heer Van Berkel.

 • 167 - Lijsten van namen en handtekeningen van geallieerde soldaten, aangelegd door Jannigje van Leeuwen tijdens de Bevrijding te Utrecht, [1945]
  N.B. Jannigje (Jo) van Leeuwen is geboren op 26 maart 1933 en overleden op 29 december 2010. Volgens de gegevens vóór in het katern woonde ze in 1945 aan de Vaartsestraat 25 te Utrecht en bezocht ze de zesde klas van de 1e Da Costaschool aan het Brederodeplein. Tijdens de Bevrijding was ze vaak te vinden bij de brug aan de Biltstraat nabij het Wilhelminapark om namen en handtekeningen van soldaten te verzamelen. In het boekje zijn diverse personen opgenomen, onderverdeeld onder de kopjes 'Engeland' en 'Canada', vaak met opgave van plaats van herkomst. Er lijken eveneens enkele fictieve personages in vermeld te worden, zoals 'Bing Crosbie Holywood' en 'Duke Ellighton England'. Het katern is in 2012 door J.R. Lenstra te Houten geschonken aan Het Utrechts Archief.

  Thema's