Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzameling Losse Aanwinsten van het Utrechts Archief

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1 - Stukken betreffende de benoeming van Hietink als lid en betreffende de samenstelling van de Tribunaal voor het arrondissement Utrecht, 1945-1947, met staatsbladen over de instelling van het Tribunaal en de bijzondere rechtspleging, 1943-1947. 1 omslag.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 2-15 - Stukken betreffende rechtszittingen van het Tribunaal voor het arrondissement Utrecht, 1946-1948. 14 omslagen.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 69-78 - Plakboeken met aantekeningen, foto’s, prentbriefkaarten en archivalia met betrekking tot gebeurtenissen over 1893-1967 in het leven van Hendrina Anthonia Storm en haar gezin, woonachtig in Utrecht, 1962-1967. 10 delen.

  Thema's

 • 134 - Stukken van Willem Gerrit van der Meer tijdens in het kader van zijn tewerkstelling voor de Duitse bezetter in Duitsland en Oostenrijk, (1942), 1945. 2 omslagen
  Diverse stukken, (1942), 1945

  Specificatie:
  - Kennisgeving door het Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht met een oproep voor Willem Gerrit om zich op 28 mei in het Centraal Station te Utrecht te melden in verband met zijn tewerkstelling in Duitsland, 1942 N.B. Het betreft een fragment.
  - Prentbriefkaart door Willem Gerrit, ingekomen bij zijn echtgenote en kinderen, geschreven in Tsjechoslowakije tijdens zijn treinreis naar Wenen op 16 januari, 1945
  - Kontrollkarte für den Auslandsbriefverkehr (Lagerkarte) van Willem Gerrit, verblijvend in het Lager Einsiedler te Raggendorf nr. 23 in Oostenrijk, 1945 febr.-mrt
  - Dienstausweis nr. 21 van Willem Gerrit als arbeider in dienst van de Deutsche Reichsbahn, afgegeven op 10 mrt., 1945
  - Anmeldung bei der polizeilichen Meldebehörde van Willem Gerrit in verband met zijn aankomst in Stendal in Oostenrijk, afgegeven op 18 april, 1945
  - A.E.F. D.P. Registration Record van Willem Gerrit, 1945 mei 25-juni 18
  N.B. Het betreft een reis-registratiekaart 'Displaced Persons' van de Allied Expeditionary Forces voor Gerrit Willem voor zijn terugkeer naar Utrecht vanuit Raggendorf via Hoensbroek en Arnhem.
  - Bewijs van ontslag door de Repatrieeringsdienst vak VI district 12 te Hoensbroek van Willem Gerrit uit het V.V. kamp aldaar, afgegeven op 28 mei, 1945 N.B. Op de keerzijde een lijst, genummerd 1-10, door Gerrit Willem van sportevenementen.
  - Aanmeldingskaart voor gerepatrieerden van Willem Gerrit, afgegeven te Utrecht op 22 juni, 1945.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 138 - Stukken, afkomstig van Henrica van den Boogaard, echtgenote van Anthonie Krouwel, 1941-1945. 1 omslag

  Specificatie:
  - Persoonsbewijs, uitgegeven door de gemeente Utrecht, van Henrica van den Boogaard, met aangehechte pasfoto, 1941
  - Concept van een uitgegane brief door mevr. Magielse, weduwe van A. Krouwel, aan de Gemeentelijke Distributiedienst Utrecht met het verzoek om haar vergunning te verlenen voor het kopen van een paar schoenen, 1941
  - (Tweede) distributiestamkaart van Henrica van den Boogaard, 1945

  Thema's

 • 142 - Bekendmakingen, mededelingen, affiches en overige stukken, 1939-1945. N.B. Verschillende formaten.

  Specificatie:
  1. Berichtgeving aan de leden van de N.S.B., hoe te handelen na de 'machtsovername', 1940 mrt. 20
  2. Bericht van de Duitse opperbevelhebber aan de commandant te Utrecht over een op handen zijnde aanval op de stad Utrecht, 1940 mei 14
  3. Mededeling dat de N.S.B. weer nieuwe sympatisant-leden kan opnemen, 1942
  4. Bevel dat alle mannen van 17 tot en met 40 jaar zich moeten melden voor de arbeidsinzet, [1943]
  5. Tekst in het Nederlands en het Duits van een telegram van Mussert aan Hitler ter gelegenheid van de 10-jarige machtsovername door de NSDAP, 1943
  6. Mededeling van L. van Vuuren, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht, over het schorsen van de besturen van de Utrechtse Studentenfaculteiten, 1943 mrt. 27
  7. Affiche voor een lezing van SS-Standartenführer Feldmeyer in het NV-huis te Utrecht, 1943 okt. 19
  8. Bekendmaking dat een aantal gevangen verzetslieden is geëxecuteerd wegens de aanslag op een politieofficier in Utrecht, 1944
  9. Kennisgeving door de Burgemeester van Utrecht dat er slechts tijdens een beperkt aantal uren gas wordt geleverd, 1944 sept. 9
  10. Tweede oproep voor werkkrachten voor grondwerk in de omgeving van Utrecht, 1945 apr. 19 (in duplo)

  Thema's

 • 143 - Bekendmakingen, mededelingen, affiches en overige stukken, 1939-1945. N.B. Verschillende formaten.

  Diverse, 1939, 1943-1945, z.j.
  Specificatie:
  1. Voorpagina van "Volk en Vaderland" over de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 1939
  2. Affiche met een oproep van Anton Mussert aan het "goedwillende deel der natie" om "niet langer afwachtend te blijven toezien", 1943
  N.B. Zinsnede uit zijn nieuwjaarstoespraak. Met een portret van Mussert ten halven lijve.
  3. Bonkaarten, [1944]
  4. Kennisgeving van een maatregel dat inwoners van de gemeente Utrecht gedurende zes weken dag en nacht de verdedigingwerken in Utrecht moeten bewaken, nadat er sabotagehandelingen aan zijn gepleegd, 1944 jan. 21
  5. Bekendmaking van een noodrantsoenering van elektriciteit, 1944 sept. 19
  6. Verbod tot het eigenmachtig vellen van bomen voor brandhout, 1944 okt. 7
  7. Bekendmaking van de kaartverkoop voor de gebruikers van warm voedsel uit de centrale keukens, 1944 nov. 10
  8. Verbod tot het gebruik van elektrische apparaten, 1944 dec. 1
  9. Oproep voor werkkrachten voor grondwerk in de omgeving van Utrecht, 1945 apr. 18
  10. Tekstbord van een tentoonstelling, z.j.
  N.B. Tekstfragmenten over de Israëlietische gemeente Utrecht.
  Thema's

 • 312 - Stukken van Augustinus Gerardus van der Linde, onder meer als vervaardiger van tekeningen van (kinderen bij) gaarkeukens en uitdeelposten, 1945-1946. 1 omslag

  Specificatie:
  - Schetsen (11) van het sprokkelen, kappen en stoken van hout in kachels, met een lijst van bijschriften bij tekeningen en schetsen, onder meer in de series 'Kachelmisere', 'Wat zullen wij eten?, 'Verhuisellende' en 'Distributie geneugten', en een tijdschriftartikel met afbeeldingen van kachels, gedrukt, z.j.
  N.B. Opgenomen in de Collectie Beeldmateriaal van Het Utrechts Archief als nrs. 39738-39743.
  - Overzicht van keukens, broodstations en smeerstations in de stad van 16 t/m 21 april, 1945
  - Verklaring door de Commissie Kindervoeding voor de stad Utrecht dat aan Van der Linde de opdracht verleend is om tekeningen te maken van (kinderen in) keukens en uitdeelposten, 1945 april 25
  - Vergunning door de Provinciale Voedselcommissaris voor Utrecht voor Van der Linde, reporter ten behoeve van het vervoer van levensmiddelen van Wageningen/Rhenen naar de westelijke provincies, om de opslagplaats aan de weg Wageningen/Rhenen te betreden, 1945 mei 7
  - Circulaire door N.V. Drukkerij en Uitgevers Maatschappij v/h Kemink & zn te Utrecht met een kennisgeving namens de Commissie Kindervoeding voor de stad Utrecht over de uitgave van de publicatie Kinderen in nood: de kindervoeding in de stad Utrecht in de nood-winter 1944-1945, [1946]. Gedrukt

  Thema's

 • 335 - Vergunningen en bewijzen (4) ten behoeve van Willem Adriaan Birkhoff, 1945. 1 omslag

  Specificatie:
  - Rückstellungsausweis nr. PU 324322, vergunningsbewijs van vrijstelling voor tewerkstelling in Duitsland, 1945 jan.
  - Fahrradsicherstellung nr. 2727, vergunningsbewijs van vrijstelling voor de inbeslagname van een fiets, 1945 april 5
  - Aanstellings- en legitimatiebewijs nr. 471, bewijs van de aanstelling als hulppolitie, met aangehechte portretfoto, 1945 mei 7
  - Bewijs van vrije passage, afgegeven door het waarnemend hoofd van Politie van de gemeente Utrecht, [1945]

  Thema's

 • 358-377 - Dagboeken van Roelof Coenraad Sangster, 1945-1948. NB N.B. Roelof Coenraad Sangster is geboren op Java in 1925. Hij woonde op de Homeruslaan in Utrecht van 1935 tot 1953, daarna in Den Haag. Hij was werkzaam op het Ministerie van Sociale zaken van 1956-1975. Hij was in politieke zin uiterst rechts georiënteerd. Begin jaren tachtig was hij voorzitter van de Nederlandse Christen Democraten (NCD) en actief in de Conservatieve Volkspartij. Eind jaren tachtig werd hij voorzitter van de Haagse afdeling van de Centrum Democraten (CD).

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 16 - Ingekomen en minuten van uitgegane stukken en losse processtukken, 1945-1946, z.j. 1 omslag.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 47 - Uitknipsels en bijzonderheden 1941 v.a. 22 maart t/m 26 april, krantenknipsels, distributiebonnen en circulaires, verzameld en opgeplakt door Johanna Ria van der Veen, met betrekking tot gebeurtenissen en maatregelen tijdens de Duitse bezetting, gedrukt, voorzien van aantekeningen, 1941. Afdrukken van een digitale reproductie, 2005. 1 katern

  Thema's

 • 48-50 - Dagboeken van Johanna Ria van der Veen tijdens de Duitse bezetting, 1942-1944. Fotokopieën, 2005. 3 katernen

  Thema's

 • 135 - Stukken van Willem Gerrit van der Meer tijdens in het kader van zijn tewerkstelling voor de Duitse bezetter in Duitsland en Oostenrijk, (1942), 1945. Dagboeken, 1945 jan. 14-mei 29. N.B. Het betreffen twee notitieboekjes met potloodaantekeningen, respectievelijk over 14 januari tot en met 15 maart en 17 maart tot en met 29 mei.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 139 - Illegale bladen, 1942-1945. 1 pak
  N.B. Alleen de voorpagina's.
  Specificatie:
  1. De Waarheid, 1942 dec. 9
  2. Je Maintiendrai, 1943 mrt. 31
  3. De Vliegend Hollander, 1944 febr. 17 en febr. 24
  4. Trouw, 1944 medio apr.
  5. De Vliegende Hollander, 1944 nov. 3
  6. De Toekomst, 1945 mrt.
  7. Vrij Nederland, 1945 mrt. 21
  8. Trouw Flitsen, 1945 mrt. 25
  9. Je Maintiendrai, 1945 apr.
  10. Christofoor, 1945 apr. 6
  11. Vrij Nederland, 1945 apr. 25
  12. De Nieuwsbode, 1945 mei 5 en mei 7

  Thema's

 • 140 - Nachrichten für die Truppe, 1944 sept. 15. 1 stuk
  N.B. Alleen de voorpagina.

  Thema's

 • 141 - Studentenfront, 1941 sept. 1 stuk
  N.B. Alleen de voorpagina.

  Thema's

 • 339 - Stukken betreffende een strafzaak voor het Duitse Landgerecht in het bezette Nederlandse Gebied tegen Willem Adriaan Birkhoff en Annigje de Haan wegens het niet inleveren van radioapparatuur, 1943-1944. 1 omslag.

  Thema's

 • 380 - Roelof Coenraad Sangster: distributiekaarten, opbergmap voor distributiekaarten, met enkele losse bonnen voor brood en brandstoffen, onder meer uit Noorwegen, en een krantenartikel met een overzicht van de geldigheid van diverse bonnen, [1942]. 1 omslag

  Thema's