Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzameling documenten betreffende Tweede Wereldoorlog

Omschrijving

betreft verzameling oorlogsdagboeken, memoires, kranten(knipsles), bonnen e.d.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 4 - Collectie F.J. Wiltink, o.a. Verklaring omtrent goed Nederlanderschap en werkzaamheid in de illegaliteit, afgegeven door de Politieke Opsporingsdienst Salland, Reispas afgegeven door het Militair Gezag te Deventer 1945 juni 1

    Thema's

  • 10-16 - Persoonlijke stukken van J.H. Cordes, waaronder memoires 1943-1948 (Inzake de verzetsactiviteiten in Deventer gedurende de Tweede Wereldoorlog van de groep van Van den Dool (de Deventer 'Congsi'), waarvan J.H. Cordes ook deel uitmaakte)

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers