Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Verzameling Documentatie Tweede Wereldoorlog, 1939-1946

Omschrijving

Kort na de oorlog werd in Middelburg het Zeeuws Oorlogsmuseum opgericht. In de jaren zestig is dit museum ter ziele gegaan. De collectie van het museum werd overgedragen aan de Gemeente Middelburg en kwam uiteindelijk onder beheer bij het Gemeentearchief Middelburg. Bij de bewerking uit 1991 werden tevens enkele andere aanwinsten van het Gemeentearchief Middelburg betreffende de Tweede Wereldoorlog aan de verzameling toegevoegd, zodat de verzameling steeds meer het karakter kreeg van een algemene verzameling van documentair materiaal over de Tweede Wereldoorlog, grotendeels betrekking hebbend op Zeeland. Na de fusie van het Gemeentearchief Middelburg met het Rijksarchief in Zeeland en het Gemeentearchief Veere tot Zeeuws Archief is besloten om kleine aanvullingen van dit soort materiaal aan deze verzameling toe te voegen.

Het archief bevat onder andere (illegale) tijdschriften en couranten (ook Duits), stukken met betrekking tot bestuur, stukken met betrekking tot de verdediging van Zeeland, stukken van de NSB (zoals propagandamateriaal).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers