Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vertreter des Auswärtigen Amtes

Omschrijving

Otto Bene werd in mei 1940 benoemd tot Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete. Bene is ondermeer betrokken geweest bij de voedselzendingen van het Rode Kruis en bij de internering van zogeheten Nederlands-Indische gijzelaars.

Van het archief van de Vertreter des Auswärtigen Amtes in Den Haag, Gesandter Otto Bene, zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven, die het Instituut langs verschillende wegen hebben bereikt en in één portefeuille zijn samengebracht. Het archief bevat informatie over joden, uitwisseling, Italianen en arbeidsinzet.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland

Inventarissen