Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912- 1981

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de vereniging.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 274 - Correspondentie betreffende de heer H. Bax, inzake o.a. zijn overplaatsing naar de C.V.O.-school te Beersdal, zijn vermeende anti-Duitse "uitlatingen", zijn opname in de psychiatrisch-neurologische kliniek te Utrecht en de vaststelling van zijn pensioen. 1937-1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 56 - Stukken betreffende de toewijzing van kolen door de brandstoffencommissie van kolen voor de mijnstreek en het rijkskolenbureau. 1940-1948

  Thema's

 • 58 - Opgave van aanwezige luchtbeschermingsmaterialen in de school Burettestraat en de Christelijke school voor L.O. en V.G.L.O. 1944

  Thema's

 • 59 - Stukken betreffende de vergoeding van geleden oorlogsschade van school I, II en III ten gevolge van de inkwartiering van Amerikaanse troepen. 1944-1954

  Thema's

 • 60 - Taxatie van de aangebrachte schade door de bezetting van de Amerikaanse troepen aan de gebouwen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Scholen aan de Burettestraat 13 en 17 Heerlen. 1945-1946

  Thema's

 • 61 - Stukken betreffende de vergoeding van geleden oorlogsschade van de Christelijke school Schaesberg ten gevolge van de inkwartiering van Amerikaanse troepen. 1945-1958

  Thema's

 • 243 - Kosten centrale keuken van de Minister de Visserschool. 1943

  Thema's

 • 309 - Formulier van de commissie "Onderzoek Schoolverzuim" t.b.v. het samenstellen van de geschiedenis van de scholen met den Bijbel tijdens de bezetting 1940-1945. 1948

  Thema's