Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vereniging Tehuis voor onbehuisden, sedert 1923 D.A.J. Kesslerstichting

Omschrijving

In 1915 werd door de Vereniging Tehuis voor onbehuisden aan de Steynlaan het Tehuis voor Onbehuisden geopend. Van de gemeente kreeg de vereniging in 1923 een stuk bouwgrond aan de De la Reykade 207. De heer D.A.J. Kessler, voormalig president-directeur van BPM en bestuurslid van de Vereeniging "Tehuis voor Onbehuisden", schonk het geld voor de bouw van een nieuw tehuis. Op 21 maart 1923 werd dit gebouw officieel geopend. De genereuze financiƫle bijdrage van de heer Kessler voor het nieuwe gebouw leidde tot een naamswijziging van de vereniging, sedert 1923 droeg deze de naam "D.A.J. Kesslerstichting". In het nieuwe huis was veel ruimte, er werd een slaapzaal voor 75 mannen ingericht. Het gebouw had een aparte afdeling voor vrouwen en kinderen met een afzonderlijke ingang aan de Delagoastraat 9. Tot in de oorlog bleef de belangstelling voor het tehuis groot. De Duitse bezetter maakte evenwel in 1942 een einde aan de activiteiten van de vereniging. In 1942 werd het bestuur van zijn taak ontheven en het personeel ontslagen. Eind 1942 werd het hoofdgebouw van de Kesslerstichting in beslag genomen door de NSB-afdeling Winterhulp-Nederland. Toen na de bevrijding de bestuursleden weer terugkeerden, bleek dat de inventaris en de geldmiddelen verdwenen waren. Hierop werd besloten de oude vereniging weer op te bouwen. Opnieuw werd gepoogd om aan thuislozen onderdak te bieden en ze verder te begeleiden.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen