Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vereniging ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes

Omschrijving

De ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes is in 1902 opgericht. Men startte met opleidingen voor huishoudster, kinderjuffrouw, kostuumnaaister, kamenier en dienstbode (later hulp in de huishouding genaamd). Verder was er een hele serie cursussen zoals koken, strijken, kostuumnaaien, huishoudkunde, maar ook handelsboekhouden en machineschrijven. De school aan Louise Henriëttestraat 10 werd op 25 november 1913 in gebruik genomen.
Gedurende de mobilisatie werd de school door het Ministerie van Defensie gebruikt. In de bezettingstijd vestigde het rijk in de school de Opbouwdienst en vanaf oktober 1940 het Centraal Distributiekantoor. In deze tijd kon de school voor praktijklessen nog enkele lokalen van het schoolgebouw gebruiken. Voor administratie en onderwijs huurde de vereniging huizen in de omgeving, Bezuidenhout 93, 144 en Emmastraat 188. Tijdens het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945 werden alle gebouwen die de school in gebruik had beschadigd.

NB: zie ook Zie ook toegangsnummer: 0279-01

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 187 - Vereniging Vakschool voor Meisjes, minuten van uitgaande brieven, 1941, 1943, 1945-1950

    Thema's