Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vereniging Joodse Oorlogskinderen

Omschrijving

In 1992 vond in de RAI in Amsterdam een congres plaats voor joodse oorlogskinderen getiteld 'Het ondergedoken kind'. Onder meer naar aanleiding van dit congres ontstond er behoefte onder deze groep oorlogsslachtoffers om regelmatig bij elkaar te komen om de problematiek van de oorlog te bespreken en gezellig samen te zijn. Om in deze behoefte te voorzien werd in 1994 de Vereniging Het Ondergedoken Kind (HOK) opgericht. Na onenigheid binnen deze vereniging richtte een aantal leden een nieuwe vereniging op, de Vereniging Joodse Oorlogskinderen (JOK). De vereniging had in principe dezelfde doelstelling, maar hanteerde een andere ballotage.
JOK is een vereniging voor iedereen die kind was in de oorlog, geboren tussen 10 mei 1919 en 15 augustus 1945, met tenminste één Joodse ouder. Ook is JOK er voor Joodse kinderen uit de onderduik, uit de Duitse en Japanse kampen, voor de kinderen van gemengd gehuwde of zogenaamde 'geariseerde' ouders en ook voor hen, die als kind in de oorlog zogenaamd niets hebben meegemaakt omdat zij in het buitenland verbleven.

Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie, zowel met leden en aanverwante organisaties, als tussen bestuursleden onderling. Daarnaast zitten er vergaderstukken in het archief, van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen. Dit archief bevat informatie over de na-oorlogse periode en reünies.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid