Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vereniging ex-Dwangarbeiders Nederland

Omschrijving

De Vereniging van ex-Dwangarbeiders Nederland in de Tweede Wereldoorlog (VDN) is opgericht op 5 oktober 1987 met als doel de positie van de tewerkgestelden onder de aandacht te brengen. Tegen de achtergrond van de zich allengs wijzigende openbare mening over de tewerkstelling in Duitsland, fungeerde de VDN als spreekbuis en belangenorganisatie van de voormalige dwangarbeiders.

Dit archief bevat informatie over de arbeidseinsatz.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid