Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Vennootschap onder firma T.C.B. ten Hagen, sedert 1912 NV Boekdrukkerij voorheen firma T.C.B. ten Hagen, sedert 1930 Ten Hagen's drukkerij en uitgeversmaatschappij NV

Omschrijving

In 1822 vestigde Johannes Wenceslaus ten Hage (geb. te Utrecht in 1804) zich als boekverkoper in Den Haag en richtte in 1844 een drukkerij op. Hij gaf rooms-katholieke boeken en tijdschriften uit. De zaak werd in 1912 omgezet in een NV onder de naam 'Naamloze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen Firma T.C.B. ten Hagen', bij de statutenwijziging van 1930 verkort tot 'Ten Hagen's Drukkerij en Uitgeversmaatschappij NV'. Behalve het katholieke dagblad 'De Residentiebode' werden bij Ten Hagen o.m. uitgegeven en gedrukt: religieuze boeken, tijdschriften over kunst, het tijdschrift Cobouw, het Algemeen Nederlandsch Advertentieblad, tijdschriften voor de middenstand, tijdschriften op het gebied van sport, nijverheidsonderwijs, bouwnijverheid, alsmede ontspanningslectuur (Dick Bos-serie).

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen