Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Van Voerst van Lynden, S.W.A.

Omschrijving

Samuel Willem Alexander baron van Voerst van Lynden (1904-?) was tijdens de bezetting burgemeester van Gramsbergen. Hij was betrokken bij diverse verzetsactiviteiten, zoals het vervalsen van persoonsbewijzen en verleende hij met zijn echtgenote onderdak aan ontsnapte Franse krijgsgevangen. Na zijn arrestatie begin 1945 werd hij in maart op transport gesteld naar Neuengamme. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie. Dit zijn in de eerste plaats de brieven die Van Voerst van Lynden en zijn vrouw De Beaufort aan elkaar schreven. Verder is er in het archief ook correspondentie te vinden tussen hun beider familieleden, vrienden en kennissen, alsmede de briefwisselingen die De Beaufort had met ex-gevangenen en opsporingsinstanties na de oorlog. Het archief bevat tevens documentatie die de beschreven gebeurtenissen in de correspondentie ondersteunt. Tot slot bevat het archief vanaf 1988, het jaar dat De Beaufort kwam te overlijden, correspondentie en onderzoeksmateriaal van de dochters en een van de kleindochters van Van Voerst van Lynden. Dit archief bevat informatie over verzet, illegaliteit, gevangenen, concentratiekampen, onderduik, vervalsingen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)