Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Van Son

Omschrijving

In 1939 wordt Van Son ingedeeld bij het Bataljon Geneeskundige Troepen, die werd toegevoegd aan de infanterie. In 1940 werd hij krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers, maar spoedig weer vrijgelaten. In 1942 wordt hij opnieuw in krijgsgevangenschap gevoerd en komt hij in Stanislau terecht waar hij in 1945 wordt bevrijd.

De collectie bevat persoonlijke stukken en documentatie van Van Son betreffende zijn loopbaan als officier bij de Geneeskundige Dienst (o.a. Meidagen, krijgsgevangenschap)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria