Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de vakkundig Ambtenaar voor de Arbeidsbemiddeling in de Landbouw, 1940 - 1957

Omschrijving

Het betreft het archief van de vakkundig ambtenaar voor de arbeidsbemiddeling in de landbouw in Groningen, Friesland en Drenthe van het Rijksarbeidsbureau, later inspecteur van de oogstvoorziening.

Het archief bevat informatie over arbeidsbemiddeling in de oorlogsjaren, waaronder: plaatsing in de Noord-Oostpolder, Oost-Europa en in Duitsland, stukken over (bureau) oogstvoorziening en lijsten van, onder andere in Duitsland, geplaatste personen, 1944 (inventarisnummer 20) en stukken betreffende Gewestelijke arbeidsbureaus in Groningen, Friesland en Drenthe. Inventarisnummer 24 bevat stukken met betrekking tot tewerkgestelden, waaronder tewerkgestelde kinderen. Enkele stukken hebben betrekking op evacuees.
Inventarisnummer 5 bevat o.a. de publicaties: Wilhelm Lotz, Schoonheid van den arbeid in Duitschland, Berlijn 1941 en Gustav Hagermann, Verzorging van den ouden en zwakken in Duitschland, Berlijn, c.a. 1941

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

 • 17 - Aanvragen van vergunningen voor het kopen van werk- en voertuigen, 1944

  Thema's

 • 20 - Stukken over evacuatie uit Zuid-Holland, 1944

  Thema's

 • 23 - Correspondentie over evacuees in Groningen en stukken van het bureau oogstvoorziening over evacuees, 1944

  Thema's

 • 29 - Stukken over de Stichting landverhuizing Nederland, 1946

  Thema's