Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Utrechtsche Toneelvereeniging Molière 1886-1969

Omschrijving

In de laatste decennia van de vorige eeuw vond er in Utrecht een enorme opleving plaats op het gebied van het amateurtoneel: verenigingen schoten als paddestoelen uit de grond. Het is in deze tijd dat de Utrechtse Toneelvereniging ‘Molière’ werd opgericht . Bezield van de gedachte om eens als volwaardig toneelspeler op de planken mogen staan, besloot een tiental jongens in de leeftijd van 15 en 16 jaar tot de oprichting van een toneelvereniging. Kort daarna, op 19 september 1886, is dit voornemen een feit geworden. Ondanks het lidmaatschap van de Kultuurkamer tijdens de Duitse bezetting, moest de kamer haar activiteiten wegens interne moeilijkheden van 1943 tot 1945 staken. Na 1945 volgde er overal in het land een opleving van het verenigingsleven.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen