Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Utrechtsche Studentencorps (1796) 1814-1945 (1977)

Omschrijving

Op 11 juli 1941 moest het U.S.C. op bevel van de Duitse bezetter worden opgeheven. Ook de Studenten Sociëteit P.H.R.M. werd tot sluiting gedwongen. Om te voorkomen dat het per-soneel naar Duitsland werd gedeporteerd, werd het in een "dienstbedrijfje" genaamd Praktisch en Handig (PEHA) tewerkgesteld. Het bedrijfje had tot taak allerlei karweitjes te verrichten, zoals verhuizingen en reparaties. Om de personeelsleden een redelijk inkomen te ga-randeren, betaalden de studenten een maandelijkse contributie van Fl. 4,-. Op 7 augustus 1945 kon de Sociëteit P.H.R.M. officieel worden heropend.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 476 - Documentatiemateriaal betreffende activiteiten van het Utrechtsch Studenten Corps gedurende de oorlogsjaren, verzameld door J.W. Gülcher, 1940-1942

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers