Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Utrechtsche Studenten Roeiverenging Triton 1880-1979

Omschrijving

De oorlogsjaren waren ook voor Triton duistere jaren. De Duitsers poogden de loods en het materiaal in handen te krijgen. Via Triton probeerden de bezetters ook vaste voet te verkrijgen in de studentenwereld. De vereniging besprak met de burgerroeivereniging Viking een liquidatieplan. Viking had een groot aantal leden doch veel te weinig materiaal. Viking zou alle bezittingen en lasten van Triton overnemen. De loods van Triton werd gesloten èn ... de roeiers van Triton gingen hun sport bij Viking beoefenen. In 1943 maakte Duits marinepersoneel gebruik van het materiaal. De commandant stond negatief tegenover de N.S.B., zodat van hem gebruik gemaakt kon worden tegen een poging van N.S.B.-zijde materiaal en gelden van de vereniging te confisqueren. Via allerlei manoeu-vres, inzet en steun van het Dr. C.M. Hartogfonds, de Nederlandse Roeibond en de heer Mr. N.J. Bink, wist Triton haar vloot te behouden. Op 5 mei 1945 wapperde de blauw-witte Tritonvlag weer trots van de loods.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen