Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Tijdelijk Provinciaal Bestuur van Gelderland, gevestigd te Lochem, 1944-1945

Omschrijving

Op 17 september 1944 begon operatie "Market Garden". Op 20 september waren de bruggen bij Nijmegen in geallieerde handen. De slag om Arnhem werd verloren: de Rijnbrug bleef in handen van de Duitsers en de opmars stagneerde. Gelderland viel uiteen in een bevrijd en een bezet gedeelte. Het bevrijde gedeelte omvatte eerst slechts Nijmegen en directe omgeving. Met name het rivierengebied was strijdtoneel. De slag om Arnhem had niet alleen Gelderland in twee delen gesplitst, maar ook de "normale" voortzetting van het bestuur van het bezette deel vanuit Arnhem onmogelijk gemaakt. De stad was geëvacueerd en van de buitenwereld afgesloten. Het provinciehuis en de ambtswoning van de Commissaris waren onbruikbaar geworden. De Commissaris en de griffier bleven tot na de oorlog ondergedoken. Om in het ontstane bestuurlijke vacuum te voorzien benoemde de Beauftragte dr. E. Schneider op 19 september ir. Harmanus Hondius (loco-burgemeester van Tilburg en wethouder van openbare werken van Nijmegen) tot waarnemend Commissaris. De geallieerde (Canadese) opmars vanuit het oosten betekende in april 1945 het einde van het functioneren van het tijdelijk provinciaal bestuur. Tegelijk hiermee trad het Koninklijk Besluit van 17 september 1944, E 93 in werking. Dit verklaarde alle door of namens de Duitse bezetter uitgevaardigde verordeningen óf opgeheven óf tenminste voorlopig geschorst.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 83 - Stukken betreffende de "Arbeidsinzet", 1944 -1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers