Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Technische Hogeschool te Delft: Besturen van: de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, 1841-1864; de Polytechnische School etc.; de Technische Hogeschool etc.

Omschrijving

Het archief van de Technische Hogeschool te Delft omvat tevens de archieven van de voorgangers, de Polytechnische School en de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft; bij de Technische Hogeschool zijn ook de archieven van onder meer het College van Curatoren en de Rector Magnificus opgenomen. Bewaard zijn naast de algemene stukken van de organisatie stukken betreffende personeel (ingekomen sollicitatiebrieven, reglementen), stukken betreffende het onderwijs (de samenstelling van studieprogramma's, lessen en examens, uitwisselingen met buitenlandse hoogleraren), briefwisselingen in verband met wetenschappelijk onderzoek, dossiers inzake studenten (verzoeken om tegemoetkoming in studiekosten en toekenning van beurzen, inschrijvingen, rapporten inzake studiebegeleiding, tuchtmaatregelen, stukken betreffende het Delftse Studenten Corps en andere studentenverenigingen). Ook is in het archief materiaal te vinden uit de Tweede Wereldoorlog in verband met demoblisatie, verzet, tewerkstelling en loyaliteitsverklaringen van studenten van de Hogeschool.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers